OBČINA KOČEVJE / Projekti

Projekti

Več informacij kmalu.

Potem ko je občina Kočevje leta 2011 prvič razglasila tematsko leto je kmalu postalo jasno, da potrebujemo projekt, ki bo sistematično vključil otroke in ustvarjal »lokalne učne vsebine«. Kot odgovor na to je bil zasnova projekt RTM Kočevska2, ki vključuje učence in učitelje vseh štirih kočevskih osnovnih šol. Sloni na treh glavnih dogodkih. Prvi je seminar za učitelje, na katerem učiteljem predstavimo širšo temo in povsem konkretna izhodišča za oblikovanje dejavnosti z učenci. V začetku februarja pripravimo veliko zaključno prireditev, ko se v športni dvorani zberejo vsi osnovnošolci in njihovi učitelji ter na zabaven način pregledamo in utrdimo sporočila iztekajočega se tematskega leta. Tretji del, ki je izjemnega pomena za dosego dolgoročnih ciljev, so t.i. tematski dnevi, preko katerih lokalne vsebine preteklih tematskih let umestimo v šolske načrte in zagotovimo, da se bodo dotaknile tudi prihodnjih generacij.

Več informacij na povezavi

Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko. Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ in je eden izmed treh slovenskih projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje na razpisu LIFE+ 2013.

Več: http://life-kocevsko.eu/

Vse pogostejša in močnejša neurja in druge naravne nesreče nas opominjajo, da postajajo klimatske spremembe del našega vsakdana. Občina Kočevje je pristopila k aktivnemu obvladovanju klimatski sprememb na področju zaščite kulturne dediščine in se vključila v projekt ProteCHt2save.

V tem mednarodnem projektu so povezani raziskovalci s področja naravnih nesreč, klimatskih sprememb ter kulturne dediščine. Odgovorili bodo na vprašanje, kakšno klimo lahko pričakujemo na Kočevskem čez 20 ali 50 let. Občina Kočevje bo ena prvih v Srednji Evropi, ki bo vzpostavila time za reševanje kulturne dediščine ter pripravila nesodobnejše načrte zaščite in reševanja premične in nepremične kulturne dediščine v nujnih primerih.

Projekt traja od julija 2017 do junija 2020, vanj pa je vključenih 10 partnerskih organizacij iz Srednje Evrope.

Več o projektu si lahko ogledate na: www.interreg-central.eu

 

Obiščite: www.zuzemberk.front-lab.net

 

Obiščite: www.soriko.si

Več informacij: www.curscolapis.si