Občinski svet ima naslednje odbore:

nadzorni odbor

Za člane nadzornega odbora v mandatu 2014-2018 se imenujejo:

 • Arijana Dronjak- predsednica
 • Arko Tomaž- član
 • Lavrič Stanka -članica
 • Pajnič Robert -član
 • mag. Robert Tomazin -član

odbor za družbene dejavnosti

Za člane Odbora za družbene dejavnosti v mandatu 2014-2018 se imenujejo:

 • mag.Jasna Vesel - predsednica
 • Ana Kosten - članica
 • Boštjan Majcen - član
 • Nina Palčič - članica
 • Jožica Pečnik - članica
 • Primož Velikonja - član
 • Edvard Založnik- član

odbor za finance in gospodarstvo

Za člane Odbora za finance in gospodarstvo v mandatu 2014-2018 se imenujejo:

 • dr. Igor Mihelič - predsednik
 • Dalibor Debartoli - član
 • Nermin  Kugić  - član
 • Boštjan Mihelič - član
 • Jurij Andre Senekovič - član
 • Milan Mlakar  - član
 • Anton Vovko - član

odbor za infrastrukturo in okolje

Za člane Odbora za infrastrukturo in okolje v mandatu 2014-2018 se imenujejo:

 • Luka Bubnjić- predsednik
 • Matjaž Hribar - član
 • Roman Hrovat- član
 • Bojana Klepac - članica
 • Tina Kotnik - članica
 • Rudi Mavrin - član
 • Marko Piršič - član

Občinski svet ima naslednje komisije:

komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja

Za člane Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja v mandatu 2014-2018 se imenujejo:

 • Roman Hrovat, predsednik
 • Jožica Pečnik
 • Peter Pirc
 • Bojana Klepac
 • Predrag Bakovič
 • Vesna Lisac
 • Božidar Peteh

statutarno-pravna komisija

Za člane Statutarno-pravne komisije v mandatu 2014-2018 se imenujejo:

 • Božidar Peteh - predsednik
 • Oliver Butina - član
 • Roman Hrovat- član
 • Lejla Menzil - članica
 • Andraž Prelesnik - član
 • Urška Butala - članica
 • Urška Žagar- članica

komisija za prošnje in pritožbe

Za člane Komisije za prošnje in pritožbe v mandatu 2014-2018  se imenujejo:

 • Anton Fabjan - predsednik
 • Mojca Dokl - članica
 • Julijan Rupnik - član
 • Tina Kotnik - članica
 • Martina Vrečič - članica

komisija za spremljanje položaja romske skupnosti Občine Kočevje

Za člane Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti Občine Kočevje v mandatu 2014-2018 se imenujejo:

 • Predrag Baković - predsednik
 • Dalibor Debartoli- član
 • Peter Pirc - član
 • Marjan Hudorovič - član
 • Dejan Grm - član
 • Majda Vidrih - članica
 • Jadranka Hudorovič - članica