TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NASLOVI E-POŠTE
 

Področje

Ime in priimek

Tel. št.

naslov e-pošte

Župan

dr. Vladimir Prebilič

89 38 206

vladimir.prebilic@kocevje.si

Podžupan

Roman Hrovat

89 38 232

roman.hrovat@kocevje.si

Direktorica OU

Lili Štefanič

89 38 208

lili.stefanic@kocevje.si

Višja svetovalka za odnose z javnostmi, informiranje in protokol

Katja Godeša

89 38 218

katja.godesa@kocevje.si

Višja svetovalka za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na javne razpise

Irena Škufca

89 38 226

irena.skufca@kocevje.si

Višja svetovalka za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na javne razpise in civilno zaščito

Anka Beznik

89 38 242

anka.beznik@kocevje.si

Svetovalka  za delovanje organov občine in njihovih delovnih teles

Petra Novak

89 38 212

petra.novak@kocevje.si

Tajnica funkcionarja V (I.)

Angelca Trdin

89 38 220

angelca.trdin@kocevje.si

obcina@kocevje.si

OBČ. UPRAVA FAX:

 

89 38 230

 

Višja svetovalka za šolstvo in otroško varstvo

Kristina Krkovič

89 38 214

kristina.krkovic@kocevje.si

Višja svetovalka za kulturo, šport in dejavnost mladih

Nina Sambolec

89 38 244

nina.sambolec@kocevje.si

Višja svetovalka za kadrovske zadeve in krajevne skupnosti

Anita Simičič

89 38 237

anita.simicic@kocevje.si

Svetovalka za upravno poslovanje

Darja Anunni Delač

89 38 228

darja-anunni.delac@kocevje.si

Administratorka V

Vesna Hrovat

89 38 228

vesna.hrovat@kocevje.si

Ekonom IV

Matjaž Turk

89 38 233

matjaz.turk@kocevje.si

Podsekretarka za proračun in finance

mag. Ana Štaudohar

89 38 204

ana.staudohar@kocevje.si

Finančnica VII/1

Maruša Sašek

89 38 234

marusa.sasek@kocevje.si

Računovodkinja VI

Slavica Jarni

89 38 200

slavica.jarni@kocevje.si

Blagajničarka V

Ida Kravanja

89 38 227

ida.kravanja@kocevje.si

Finančnica VII/1

Nataša Abram

89 38 200

natasa.abram@kocevje.si

Višja svetovalka za javno naročanje in nadzor nad porabo proračuna

Jožica Turk

89 38 217

jozica.turk@kocevje.si

Računovodkinja VII/2-II

Damjana Lisac

89 38 234

damjana.lisac@kocevje.si

Višja svetovalka za gospodarstvo in turizem

Sonja Movrin

89 38 223

sonja.movrin@kocevje.si

Svetovalka  za upravljanje z objekti

Mojca Bence

89 38 235

mojca.bence@kocevje.si

Višja svetovalka za prostorsko planiranje

Lidija Kavran Štrbac

89 38 224

lidija.kavran@kocevje.si

Višji svetovalec za urejanje prostora

 

89 38 238

 

Višji svetovalec za kmetijstvo, lovstvo, ribištvo in varstvo okolja

Alojz Vesel

89 38 210

alojz.vesel@kocevje.si

Višja svetovalka za stvarno premoženje

Brigita Špelko

89 38 211

brigita.spelko@kocevje.si

Višja svetovalka za prostorske podatke in urejanje prostora

Ana Adamič

89 38 209

ana.adamic@kocevje.si

Višja svetovalka za stvarno premoženje

Renata Vidmar

89 38 252

renata.vidmar@kocevje.si

Strokovna sodelavavka VII/2

Tanja Štajdohar

89 38 251

tanja.stajdohar@kocevje.si

Višja svetovalka za gospodarske javne službe

Irena Kalčič

89 38 239

irena.kalcic@kocevje.si

Višja svetovalka za javna naročila in investicije

Nevenka Drobnič

89 38 246

nevenka.drobnic@kocevje.si

Višji svetovalec za  javna naročila in investicije

Ivan Marolt

89 38 248

ivan.marolt@kocevje.si

Višji svetovalec za ceste in promet

Goran Šneperger

89 38 236

goran.sneperger@kocevje.si

Gradbeni tehnik

Marko Lovko

89 38 215

marko.lovko@kocevje.si

Višji svetovalec za romsko problematiko

 

89 38 243

 

Strokovna sodelavka VII/1 - LIFE

Anja Meszaroš

89 38 229

anja.meszaros@kocevje.si

Strokovna sodelavka VII/1 - LIFE

Suzana Levstek

89 38 229

suzana.levstek@kocevje.si

Strokovna sodelavka VII/2-II – vodja projekta PROTECHT

Julija Škarabot Plesničar

89 38 202

julija.skarabot-plesnicar@kocevje.si

Svetovalec za prostorske podatke ter prostorsko urejanje in planiranje

Nik Janeš

89 38 216

nik.janes@kocevje.si

Svetovalka - pripravnica

Saša Vidmar Vesel

89 38 247

sasa.vidmar-vesel@kocevje.si

Svetovalka - pripravnica

Lavra Horvat

89 38 250

lavra.horvat@kocevje.si

Vzdrževalec objektov V

 

 

 

VARNOSTNIK

 

int. 203

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica - MIR

Inšpektor

Janko Kalinič

89 38 222

041-406-183

janko.kalinic@kocevje.si

Občinski redar

Marjan Blatnik

89 38 249

041-406-184

marjan.blatnik@kocevje.si

Občinski redar

Erik Klepac

059 179 204

070-993-387

erik.klepac@kocevje.si

Občinska redarka

Tadeja Konte

   

tadeja.konte@kocevje.si