Šalka vas 50b
1330 Kočevje
E-pošta: ks.salkavas@gmail.com

Predsednik: Rajmund Kapš
GSM: 031 807 212

Uradne ure: vsak drugi torek v mesecu, od 18.00 do 19.00 ure.

Predstavitev:

Krajevna skupnost Šalka vas je bila ustanovljena leta 1976 in sicer pod imenom Krajevna skupnost Šalka vas – Rudnik. Leta 1995 pa se je preimenovala v krajevno skupnost Šalka vas. KS Šalka vas je kot ožji del občine Kočevje skupnost krajanov, organiziranih na območju dela mesta Kočevje – Rudnik in naselij Šalka vas, Željne, Klinja vas Spodnji Cvišlerji, Zgornji Cvišlerji, Griček pri Željnah, Onek, Mačkovec, Laze pri Oneku, Staro Brezje, Koprivnik, Rajhenav in Stari Breg, ki ima status pravne osebe. Kot ozemeljski del občine leži na zahodnem delu, površina obsega 112.04 km2 in je pretežno porasla z gozdom. V omenjenih naseljih živi povprečno 3300 ljudi.

Za KS Šalka vas je značilno predvsem zgodovina rudarstva in s tem povezano Rudniško jezero z sipinami. Na ozemlju KS pa je tudi nekaj zanimivih turističnih – kulturnih znamenitosti, med katerimi so nekatere tudi zaščitene pod Varstvom kulturne dediščine Slovenije in sicer Željnske jame, cerkve v Šalki vas, Klinji vasi in Koprivniku, grobišča na Krenu, starodavne lipe po vaseh, rudniške sipine in z njimi povezane tam živeče zaščitene živalske vrste, ribolov na jezeru …

Obseg: Cvišlerji, Hrib pri Koprivniku, Klinja vas, Koprivnik, Laze pri Oneku, Mačkovec, Onek, Podstene, Rajhenau, Stari Breg, Staro Brezje, Šalka vas in Željne.

IME IN PRIIMEK ČLANOV SVETA
Rajmund Kapš
Ivan Muhič ml.
Janez Car
Leon Behin
Sven Sabo
Zdenko Diklić
Marija Horvat

 

Zapisniki sej 2018:

Zapisnik 25. redne seje
Zapisnik 26. redne seje
Zapisnik 27. redne seje
Zapisnik 28. redne seje

 

Zapisniki sej 2017:

Zapisnik 20. redne seje
Zapisnik 21. redne seje
Zapisnik 22. redne seje
Zapisnik 23. redne seje
Zapisnik 24. redne seje

 

Zapisniki sej 2016

Zapisnik 8. redne seje
Zapisnik 9. redne seje
Zapisnik 10. redne seje
Zapisnik 11. redne seje
Zapisnik 12. redne seje
Zapisnik 13. redne seje
Zapisnik 14. redne seje
Zapisnik 15. redne seje
Zapisnik 16. redne seje
Zapisnik 17. redne seje
Zapisnik 18. redne seje
Zapisnik 19. redne seje
 

 

Zapisniki sej:

Zapisnik konstitutivne seje
Zapisnik 1. redne seje
Zapisnik 1. izredne seja
Zapisnik 3. redne seje
Zapisnik 4. redne seje
Zapisnik 5. redne seje
Zapisnik 6. redne seje
Zapisnik 7. redne seje