Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je v Turističnem kompleksu Jezero pripravil tradicionalen sprejem za odlične učence in dijake iz občine Kočevje, na katerega je bilo letos povabljenih 33 odličnjakov. 

Osnovnošolcev, ki so vseh devet let zaključili z odličnim uspehom, je bilo na treh šolah kar 26. Iz OŠ Stara Cerkev prihaja 7 odličnjakov, iz OŠ Ob Rinži kar 13, v OŠ Zbora odposlancev pa je šolo vsako leto z odličnim uspehom zaključevalo 6 učencev. Na gimnaziji in srednji šoli Kočevje je šolanje z odličnim uspehom v vseh štirih letih zaključilo 5 dijakinj iz naše občine. Letos je župan k udeležbi na sprejemu pozval tudi tiste srednješolce, ki se šolajo izven občine in tako sta se sprejema udeležila še dva odličnjaka več. Župan je vsem učencem, ki so danes že dijaki in dijakom, ki so z oktobrom postali študentje, predal priznanje v obliki »Županove petice«. Obenem pa je čestitke za dosežene uspehe predal tudi ponosnim staršem, razrednikom in ravnateljem šol, ki so se prav tako udeležili sprejema. 

Odlični učenci in dijaki po šolah - seznam

Foto: Bojan Štefanič, Atelje Iris