Dela na eni največjih investiciji v vodooskrbo pri nas in sicer projektu oskrba s pitno vodo Suhe krajine, ki je namenjen reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in seveda Kočevje, se bližajo koncu. V oktobru 2018 je bil položen ves predvideni cevovod za vodovod, zaključujejo pa se tudi dela na vodohranu in črpališču Mala Gora. V teku so še gradbena dela na vodohranu in črpališču Smuka ter razbremenilnikih Stari log, Polom in Smuka. Zaradi potrebnih sprememb med gradnjo investicije, se predvideva zaključek vseh del do 28. 2. 2019, pridobitev uporabnega dovoljenja pa spomladi letos. Pristopili smo tudi k predlogu za razširitev projekta v vseh občinah-partnerkah. V občini Kočevje je tako podan predlog  izgradnje dodatnih sekundarnih vodov v naseljih Vrbovec, Polom, Seč in Smuka, za kar bo po grobi oceni potrebnih dodatnih 300.000,00 EUR. V primeru odobritve predloga s strani sofinancerjev za razširitev predlaganega sekundarnega omrežja, se bo le to izvajalo v letu 2019 in sicer projektna dokumentacija in dovoljenja za gradnjo do sredine leta in v drugi polovici leta 2019 tudi izgradnja.

Foto: arhiv občine Kočevje