Občinski svetniki so na včerajšnji izredni seji, 23. maja 2019, sprejeli sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Kočevje. S sprejetim sklepom se določa izvajanje videonadzora na javnih površinah za zagotavljanje varnosti ljudi, javnega premoženja, okolja in kulturne dediščine.

Namen videonadzora nikakor ni poseganje v zasebnost občank in občanov, zato so lokacije in področja snemanj izjemno natančno določeni in omejeni, z jasnimi razlogi glede na dosedanje dogajanje na teh javnih površinah. Cilj videonadzora je torej preprečevanje vandalizma in uničevanja premoženja, učinkovitejše preganjanje storilcev kaznivih dejanj in zagotavljanje varnosti ljudi. Tega žal ni možno doseči na drugačen, milejši način. Občina je v preteklosti večkrat pristopila k reševanju problematike, ki se nanaša na oškodovanje javnega premoženja (kraja, vandalizem in druga kriminalna dejanja). Po pogovorih s policijo se je nadzor na določenimi kritičnimi lokacijami okrepil, vendar žal ne prinaša zadostnih rezultatov.

Med ključne kritične dogodke v zadnjem obdobju, ki so botrovali vzpostavitvi video nadzora, spadajo na primer poškodovanje javnega sistema za izposojo koles, požigi eko otokov, uničevanje javnih zelenih površin in urbane opreme kot je na primer razstava Pokrajinskega muzeja Kočevje v Gaju ter žal tudi pretepi na javnih površinah. Samo pri dogodkih v povezavi z infrastrukturo, ki je namenjena izposoji koles (vključno s kolesi), občina beleži preko 10.000 EUR škode. Sistem je popolnoma uničen, brez učinkovitega nadzora in preganjanja storilcev kaznivih dejanj pa ponovna vzpostavitev infrastrukture ni možna oz. smiselna. V zadnjih petih letih vandalizem, kraja in druge oblike kriminala na javnih površinah v Kočevju povzročajo veliko oškodovanje javnega premoženja, v ocenjeni vrednosti okrog 150.000 EUR škode.

V sprejetem sklepu so navedene vse lokacije izvajanja videonadzora.

Prikaz področja videonadzora na javni površini – sistem izposoje koles pri športni dvorani: