Občina Kočevje in Komunala Kočevje sta k spodbujanju skrbi za naše okolje pristopili tudi na način, da se je na nekatere ekološke otoke namestilo zabojnike za embalažo, ki so namenjeni občanom in obiskovalcem. Zabojniki bodo v času prihajajoče poletne sezone namenjeni prinašanju embalaže, kadar vam npr. zaradi piknika vaš obstoječi zabojnik ne bo zadoščal.

Seznam ekoloških otokov, kjer so nameščeni rumeni zabojniki:

  • Čistilna naprava, Mestni log,
  • igrišče Kobel, Remihova ulica, Dolga vas,
  • parkirišče Podgorska ulica,
  • Dolnje Ložine,
  • Gorenje, pri kapelici,
  • Stara Cerkev, pri Krausu,
  • Pri Unionu,
  • Trata, pri cerkvi,
  • Še pa še, odcep za Roško 64,
  • Šalka vas, pri HŠ 53.

Naprošamo vas, da zagotovite, da bo embalaža izpraznjena, stisnjena in ustrezno ločena. Kaj sodi v rumen zabojnik pa si preberite na spletni strani Komunale Kočevje.