Občina Kočevje v letošnjem letu pripravlja serijo tematskih dogodkov in participatornih delavnic za urejanje mestnega jedra preko natečaja. Kot je bilo že argumentirano, je obstoječi načrt za prenovo neprimeren prostoru, zajema nepopolno območje, ter ni bil delan za uporabnike javnega prostora skupaj z njimi. To bi radi spremenili.

Soorganizator in sofinancer dogodkov in delavnic je v čast svoje 25-letnice delovanja projektivni biro AG inženiring. K sodelovanju smo povabili tudi zunanje strokovnjake z Inštituta za politike prostora, Biotehniške fakultete, oddelka za Krajinsko arhitekturo, Fakultete za arhitekturo, ter projektivenga podjetja Acer. Pri organizaciji vseh dogodkov sodeluje tudi društvo za razvoj prostorske kulture Urbani brlog.

V juniju bodo tekli tematski dogodki, ki predstavljajo uvod v razmišljanje o mestnem jedru.

Preko poletja bo izvajano anketiranje prebivalcev v zvezi s prenovo, po različnih kanalih; anketa bo dostopna tudi na spletu.

V septembru bo sledila večja delavnica, ko bomo preko različnih pristopov dela prebivalce občine spraševali po idejah, željah, predlogih za prenovo mestnega jedra.

V oktobru ali novebru bo pripravljen natečaj za pridobivanje idejne zasnove za prenovo mestnega jedra.


letak_na_a4_za_print_2.pdf