Varno staranje - preventivne delavnice za večanje varnosti starejših

Občina Kočevje je vključena v mrežo Starosti prijaznih mest, zato se bo v naši občini ponovno izvajal program Varno staranje - preventivne delavnice za večanje varnosti starejših.

Program je bil v lanskem odlično sprejet med občani/udeleženci in bo tudi v letošnjem letu za udeležence brezplačen (sofinanciran s strani MDDSZ). Delavnice za večanje varnosti starejših bodo potekale v obsegu treh srečanj, na katerih bodo obravnavane naslednje teme: doživljanje starejšega človeka in komunikacija, ko so odnosi težavni; skrb za varnost izven doma (sodelujejo tudi strokovnjaki iz policijske uprave); urejanje premoženjskih vprašanj (oporoka in druge zapuščinske zadeve); trening praktičnih veščin za povečanje varnosti starejših.

Na razpolago bodo tudi strokovnjaki Inštituta Antona Trstenjaka (sociolog in psihologa) za individualno svetovanje za osebe, ki si želijo varnega staranja.

Delavnice bodo v Kočevju potekale ob sredah, in sicer 27. septembra, 4. oktobra in 11. oktobra, ob 9. uri v Turističnem kompleksu Jezero. 

 

Udeležbo potrdite na Inštitutu Antona Trstenjaka; tel.: 01 433 93 01 ali institut.antona.trstenjaka@gmail.com.
Delavnice in svetovanje so brezplačni.