Občina Kočevje je ena od desetih slovenskih občin, ki v Evropskem tednu mobilnosti sodeluje že od samega začetka, od leta 2002. Letos se je tradicionalni evropski pobudi pridružilo 71 lokalnih skupnosti, ki so vzpodbujale k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti tako vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest.

V občini Kočevje smo tudi letos izvedli številne dogodke, od zabavnih in poučnih vsebin za najmlajše, do posvetov in okroglih miz. Med drugim smo gostili tudi regijski posvet »Mobilnost v vseh generacijskih obdobjih«. Predstavili so se primeri dobrih praks ukrepov v sklopu izvajanja Evropskega tedna mobilnosti, ki jih izvajajo v vrtcih in šolah (Beli zajček, Prometna kača, Pešbus). Poudarek je bil tudi na pomenu gibanja za zdravje vse od otroštva do zrelega obdobja, ter o pomenu medgeneracijskega sodelovanja. Na posvetu je bilo govora tudi o osveščanju in ozaveščanju mobilnosti med zaposlenimi in urejanju mestnih jeder, kjer se želi čim manj avtomobilov in več prostora za življenje v mestih.

Sicer pa je bil tudi letos vrhunec aktivnosti 22. septembra, ko smo obeležili Dan brez avtomobila. Občane so k temu spodbudili tudi podžupana in direktorica občinske uprave, ki so se tako kot mnogi v službo odpravili s kolesom ali peš.