Občina Kočevje nadaljuje z urejanjem zelenih javnih površin. V naslednih dneh se bo na večjem številu dreves opravilo strokovno izvedeno obrezovanje in druga vzdrževalna dela, da bodo drevesa čim dlje funkcionirala optimalno in lokaciji primerno. Trenutno se obrezuje najlepša in največja hruška daleč naokoli, ki stoji med DZS in Gimnazijo. Odstranilo se je suhe in poškodovane veje, tako da bo stara hruška lahko še naprej krasila naše mesto in nudila zavetje ljudem. 

Sicer pa so letos predvideni tudi naslednji posegi, kjer je odstranitev dreves potrebna zaradi varnostni:

- poškodovana breza na gomili velikanov, Gorenje
- divji kostanj v Klinji vasi (obglavljen in gnil)
- dve lipi v Klinji vasi (obglavljeni in poškodovani zaradi nepravilenga vzdrževanja, nevarno)
- bor pred občino (preblizu objekta, nevarno)
- trije javorji na mestnem pokopališču Kočevje (stara, poškodovana in precej gnila drevesa)
- redčenje trepetlik ob obali jezera, da se bodo lahko oblikovala velika drevesa
- amerikanski javorji pred blokom na Prešernovi 9 (poškodovani zaradi nepravilnega vzdrževanja)
- breza v Titovem parku (poškodovana in stara)
- breza pri vili na Roški cesti (poškodovana in nevarna)
- poškodovani javor na mestni ploščadi in suha okrasna češnja (nadomestna saditev). 

Zelena mestna infrastruktura je izjemno pomembna, zato vsa odstranjena drevesa nadomeščamo oziroma na primernejših zasajamo nova. Spomladi smo že sadili preko 30 dreves, v jeseni pa je načrtovana saditev še okoli 40 novih.