Občina Kočevje je v začetku poletja objavila glasovanje o začasni ureditvi področja prisojnih njiv za javnost. Občani ste lahko glasovali med tremi ponujenimi opcijami ali podali svoje predloge. Ob  ekstenzivnem cvetličnem travniku in sonaravnem parku je največ glasov zbrala ideja za ureditev pasjega parka. Ker pa smo ob tem dobili tudi veliko predlogov oziroma želja, da se del področja še vedno nameni za vrtičke, smo se odločili tudi za upoštevanje želja in našli rešitev za katero menimo, da bo ustrezala tako ljubiteljem psov kakor tudi ljubiteljem vrtičkarja. Že letos bomo pristopili k ureditvi zemljišča za pasji park kakor tudi za vrtičke. Okrog prostora za pasji park bomo postavili ograjo kot je to praksa tudi v drugih slovenskih mestih, postavili koše za pasje iztrebke in za mešane odpadke. Spomladi pa bomo v ta prostor postavili še urbano opremo in lastnike psov pozvali k delavnici skupnega urejanja tega prostora. Za tiste, ki bi si želeli svojega prostora za vrt, pa bomo področje uredili po zgledu Marofa in mestnih vrtov, kar pomeni, da bodo na voljo manjše parcele za obdelavo zemlje, s skupno leseno lopo za odlaganje orodja in kompostnikom. Zemljišče se bo letos preoralo in pripravljeno za spomladansko delo na vrtu. Predvidena je ureditev 20 vrtičkov. Ko bodo parcele na voljo za najem, bomo seveda o tem tudi obveščali, saj si želimo, da imate vsi občani možnost lastnega vrta in pridelave domače hrane. Pasji park bo lociran v spodnjem delu prisojnih njiv pri Elektru, parcele za vrtičke pa nad pasjim parkom v smeri jezera.