V Kočevju smo na parkirišču TZO pri Nami dobili prvi parkomat, s katerim 1. decembra 2017 pristopamo k urejanju mirujočega mestnega prometa. Kočevje je bilo eno redkih mest, ki v samem središču še ni imelo urejenega režima parkiranja. Na pobudo okoliških podjetnikov in občanov oz. uporabnikov površin pri Nami, smo zato pristopili k postavitvi parkomata po zgledu dobrih praks iz primerljivih občin oziroma mest.

Na lokacijah kot so središče mesta in javne ustanove pogosto zmanjka prostora za vse, ki se odpravijo po opravkih iz bolj oddaljenih krajev ali pa so gibalno ovirani. Eden glavnih zaznanih razlogov je, da parkirišče za celodnevno parkiranje uporabljajo vozači v druge kraje. Obenem z uvedbo parkomata spodbujamo tudi okolju in zdravju prijaznejšo mobilnost. Marsikdo se namreč lahko namesto z avtomobilom v mesto odpravi peš ali s kolesom.

Ob nedeljah, v popoldanskem času in prvo uro je parkiranje brezplačno
Na parkirišču TZO pri Nami bo parkiranje kljub parkomatu prvo uro brezplačno, vsaka nadaljna ura se zaračuna v višini 0,50 €. Parkirnina se bo zaračunavala od ponedeljka do petka, med 6. in 17. uro ter v soboto med 7. in 13. uro. Ob nedeljah in praznikih je parkiranje brezplačno. Obisk središča mesta tako ne bo predstavljal dodatnega stroška, če se boste z avtom odpravili po opravkih.

Parkomat bo pričel uradno delovati 1. 12. 2017, za nadzor bo skrbela pristojna redarska služba, ki bo v decembru predvsem opozarjala na nov režim parkiranja. Kazen za nedovoljeno parkiranje je sicer 40 €.

Dovolilnice
Za parkiranje vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, ter za parkiranje samostojnih podjetnikov, pravnih oseb, državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki imajo svoj sedež na tem območju (seznam najdete spodaj v prilogi), je možen nakup dovolilnice. Cena letne dovolilnice znaša 120,00 €. Možno je enkratno plačilo ali v 3 obrokih, pri čemer plačilo obroka velja za parkiranje za obdobje 4 mesecev. Na eno stanovanjsko enoto oz. poslovno enoto se lahko podeli največ dve dovolilnici.

Dovoljenje in dovolilnico za parkiranje je možno pridobiti na podlagi vloge (v prilogi spodaj), ki je na voljo na vložišču in spletni strani Občine Kočevje od 23. 11. 2017 dalje. Plačilo vloge in dovolilnice je možno na občinski blagajni. Na podlagi plačila bo izdano dovoljenje in dovolilnica. Veljavnost dovolilnice, ki se jo namesti na vidno mesto vozila, je od datuma izdaje.