Reško jezero se nahaja v Goteniški dolini in sicer na vzhodnih pobočjih goteniškega Snežnika ob Kočevski Reki, na stiku gozdnih in kmetijskih površin. Reški potok so v 70-ih letih z betonskim jezom zajezili in nastalo je dobrih dvajset hektarov veliko Reško jezero, danes priljubljeno med ljubitelji narave, športa in ribolova.

Obstoječi jez, ki je v preteklosti že bil saniran, je kljub starosti relativno dobro ohranjen, a vendar dotrajan, zato je bila nujno potrebna ponovna sanacija. Projektant je predvidel nadomestno gradnjo, dela pa so se začela 3. julija 2017. Nadomestna gradnja je predvidena tako, da se ohrani status betonske težnostne pregrade, v času nadomestne gradnje pa se vzpostavi začasni jez iz kamnitega nasutja z dodatno nepropustno zaščitno folijo. Ko bo vzpostavljena vodotesnost, se stari jez odstrani in začne se gradnja novega armirano betonskega jezu. Pričakovana življenjska doba novega jezu je 100 let in bo zagotavljal konstantnejšo gladino vode v jezeru s tem pa tudi omogočil razvoj različnih dejavnosti na oziroma ob jezeru.

Za izvajalca gradbenih del je bilo izbrano podjetje Obnova d.o.o., pogodbena vrednost investicije znaša 139.995 EUR brez DDV in bo zaključena predvidoma do 30. 11. 2017.