Občinski svet občine Kočevje je na svoji 4. redni seji sprejel Odlok o spremembi odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kočevje, s katerim se spreminja višina turistične takse iz 1,50 EUR na 1,44 EUR. Nova višina bo veljala s 1. marcem 2019. Višina takse se spreminja zaradi poenostavitve pri zaokroževanju skupnega zneska turistične in promocijske takse, saj je s prištetjem 25 % promocijske takse k turistični taksi znesek sedaj izražen v treh decimalnih mestih (1,875 EUR), pri polovični taksi pa celo v štirih decimalkah (0,9375 EUR). Po novem pa bo skupna turistična in promocijska taksa znašala 1,80 EUR in v polovičnem znesku 0,90 EUR. Drugi razlog za spremembo višine turistične takse je uskladitev višine takse z občinama Kostel in Osilnica, saj vse tri občine predstavljajo skupno turistično destinacijo Kočevsko. V občini Kostel je trenutno višina turistične takse 1,50 EUR, v Osilnici pa 1,00 EUR. Obe občini bosta sprejeli svoja akta, s katerima bosta spremenili višino takse.