Tretji petek v novembru je bil leta 2012 proglašen za dan slovenske hrane. 17. novembra smo se tako že tradicionalno udeležili zajtrka z otroki v vrtcu in podprli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. S tem želimo tako na državnem kot lokalnem nivoju podpreti sporočilo, kako pomemben je zdrav jutranji obrok iz lokalnega okolja. V vrtcu Kekec, eni od enot Vrtca Kočevje, se je podžupan občine Kočevje, Predrag Baković, pridružil otrokom pri skrbno pripravljenem zajtrku iz naših lokalnih dobrot – kruha, masla, medu in mleka. Otroci pa so pripravili lep program, s plesom in pesmimi, vse s poudarkom na čebelah in medu, na katerega smo lahko v naših krajih še kako ponosni.

O projektu tradicionalni zajtrk
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z ministrstvi za zdravje, za izobraževanje, znanost in šport, za kulturo ter za okolje in prostor tudi letos z ostalimi partnerji (Čebelarsko zvezo Slovenije, Zavodom RS za šolstvo, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, GZS-Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, Zvezo sadjarskih društev Slovenije, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zadružno zvezo Slovenije ter Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije) ta dan obeležilo z aktivnostmi, ki spodbujajo delovanje vsakega posameznika, da še bolj posega po lokalno pridelani hrani ter se zdravo prehranjuje. Med te aktivnosti sodi zdaj že dobro prepoznani projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil uspešno izveden že šest let zapored.

Več na www.tradicionalni-zajtrk.si