V medijih je bilo pred kratkim zaslediti informacije o neljubem dogodku, ki se je zgodil na OŠ Stara Cerkev, ko je ena izmed plošč, pritrjenih na strop telovadnice, zaradi udarca žoge padla na tla. Ob tem dogodku želimo podati nekaj več informacij, predvsem pa zagotoviti, da smo nemudoma ukrepali za varnost otrok pri uporabi telovadnice.  

Neurje decembra 2017 je poškodovalo cca 400 m2 poševne strehe nad telovadnico OŠ Stara Cerkev, katero je skladno z določili Zakona o javnem naročanju sanirala Občina Kočevje. Javno naročilo v višini 199.655,49 eur z DDV je izvedlo podjetje GPS GRAD d.o.o., ki je saniralo strop telovadnice, naročilu pa so sodelovali še podizvajalci Gimpex d.o.o. Ljubljana, ki je polagalo parket v telovadnici in Strehca d.o.o. Novo mesto, ki je sanirala streho.

V sklopu sanacije so bila izvedena dela, ki so bila posledica neurja ter dodatna investicijsko vzdrževalna dela: zamenjava in obnova celotne strehe, obnova in dograditev stropa v telovadnici, zamenjava športnega poda, zamenjava toplotne izolacije stropa stopnišča, sanacija fasade telovadnice in zamenjava zunanjih žaluzij. Poleg sanacije škode po neurju je naročnik zagotovil dodatna sredstva za zamenjavo celotne razsvetljave v telovadnici, novo oblazinjene stebrov ter sanacijo ravne strehe na veznem hodniku med šolo in telovadnico.

Projekt sanacije poškodovane strehe, ki je prvotno imela kupole, je rešitve stropa povzel iz projektne dokumentacije AG-inženiring d.o.o., ki je bila izdelana decembra 2001, ko se je pričel postopek izgradnje telovadnice. K sodelovanju smo povabili podjetje R-INŽENIRNG projekt d.o.o. Kočevje, ki je poleg popisa del izvajal tudi nadzor.

Izvedba stropa je zasnova tako, da je na plošče, ki so položene v pod-konstrukciji T profila neposredno pritrjena toplotna izolacija, na osrednjem delu stropa pa so bile nameščene kupole. V času neurja so bile kupole poškodovane in nastali sta odprtini, katere smo nato zaprli in namestili plošče, ki pa niso neposredno pritrjene s toplotno izolacije temveč v razmiku cca 20 cm, kar pa je botrovalo neljubemu dogodku, ko se je plošča zaradi udarca premaknila in padla na tla.

Šola je Občino o dogodku obvestila naslednji dan. Predstavniki Občine Kočevje so si skupaj z nadzornikom nemudoma ogledali prizorišče in pri tem tudi takoj ukrepali. Izvajalec je na lastne stroške, v nedeljo, 3. 6., in v ponedeljek, 4. 6., vsako ploščo posebej dodatno utrdil z naknadno leseno ojačitveno konstrukcijo in tako zagotovil, da se plošče, ki so bile del sanacije stropa zaradi neurja ne bodo premikale. Trenutno na šoli potekajo še dodatna sanacijska dela na ravni strehi, ki je na veznem hodniku med šolo in telovadnico, kar pa ne ovira uporabe telovadnice (uporaba le-te je bila dovoljena z 21. 5. 2018). Ob tej priložnosti bi ponovno izrazili iskreno obžalovanje, da je do neljubega dogodka prišlo, na srečo nobeden od udeležencev ni bil poškodovan.

Dodajamo pa, da smo v času sanacije dnevno spremljali in nadzorovali potek del, da zagotovimo pravočasno in kakovostno izvedeno delo, ter se trudili za sodelovanje z vodstvom šole, čeprav smo bili skozi celotno investicijo deležni neutemeljenih in pavšalnimi insinuacij, da sanacija ne poteka skladno z zakonodajo, da bi se dela lahko pričela prej, celo do pomisleka, da gre za črno gradnjo, pri tem pa nobeden v nobenem delu ni pojasnil ali izkazal kakršnekoli nezakonitost. Še enkrat dodajamo, da je sanacija v celoti potekala v skladu s predpisi.

Občina Kočevje je v letih od 2011 do 2017 samo za sanacijo šolskih in vrtčevskih objektov namenila cca. 8.000.000,00 eur, v letošnjem letu pa poleg sanacije strehe OŠ Stara Cerkev, potekajo tudi dela na Vrtcu Kočevje, OŠ Zbora odposlancev in OŠ Ob Rinži, ki bi za celovito sanacijo potrebovala kar 2.000.000,00 eur.