Vrtec Kočevje je 7. oktobra gostil 88 strokovnih delavcev iz Zasavja; na srečanju, ki je potekalo v enoti Brlogec so izmenjali medsebojne izkušnje dobre prakse in na ta način krepili sodelovalno učenje. Tako gradijo povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter uspešnostjo vrtca Kočevje.
Z zavedanjem o pomembnosti razvoja Vrtca in s tem tudi Občine Kočevje so obiskovalcem celovito predstavili mesto Kočevje, tako s strokovnega kot tudi turističnega vidika. S predstavitvijo zanimivih turističnih točk so združili znanja in obenem promovirali Kočevsko kot zanimivo počitniško destinacijo. Pri tem  smo jih z vesljem podprli tudi na Občini Kočevje, dogodka pa se je udeležil podžupan Roman Hrovat.

Za gradivo in fotografije se zahvaljujemo Vrtcu Kočevje.