Občina Kočevje na pobudo Društva za zaščito živali Kočevje tudi v letu 2018 sofinancira izvedbo akcije sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk, v višini 50 % nastalih stroškov veterinarske storitve.

Subvencijo je možno uveljavljati za največ pet živali na eno gospodinjstvo, od 20. 1. 2018 do 30. 4. 2018 oziroma do porabe sredstev. Za uveljavitev subvencije je potrebna izjava lastnika živali, ki subvencijo veterinarske storitve uveljavlja z navedbo imena in priimka, naslova bivališča, podpisa in številko telefona. Osnova za izračun storitve je pogodbeni cenik zavetišča Meli.

Za poseg je nujna predhodna prijava in sicer na Ambulanti za male živali Lesdog na tel. št. 01 8955 633 ali na Veterinarski postaji Kočevje na tel. št. 01 8931 420.

Vse dodatne informacije občani dobite v času uradnih ur na Občini Kočevje na telefonski številki 89 38 210, e-mail: alojz.vesel@kocevje.si.

Z namenom, da bi se zmanjšala populacija nezaželenih in zavrženih živali ter omejile kužne bolezni pozivamo lastnike, da ustrezno poskrbijo za svoje živali.