Občina Kočevje obvešča občane, da na pobudo Društva za zaščito živali Kočevje in v sodelovanju z obema veterinarskima ambulantama sofinancira izvedbo akcije sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk. Z namenom, da bi se zmanjšala populacija nezaželenih in zavrženih živali ter omejile kužne bolezni pozivamo lastnike, da ustrezno poskrbijo za svoje živali.

Subvencijo v višini 50 % nastalih stroškov veterinarske storitve je možno uveljavljati za največ dve živali na eno gospodinjstvo. Za uveljavitev subvencije je potrebna izjava lastnika živali, ki subvencijo veterinarske storitve uveljavlja z navedbo imena in priimka, naslova bivališča, podpisa in številko telefona.

Osnova za izračun storitve je pogodbeni cenik Zavetišča za živali Meli center Repče. Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od objave poziva 13. 2. 2018 do 31. 5. 2018 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Za operacijo vaših mačk in psov je nujna predhodna prijava in sicer na Ambulanti za male živali Lesdog na tel. št. 01 8955 633 ali na Veterinarski postaji Kočevje na št. 01 8931 420.

Vse dodatne informacije občani dobite v času uradnih ur na Občini Kočevje na telefonski številki 89 38 210, e-mail: alojz.vesel@kocevje.si.