Skrb za drevesa v mestu je izjemnega pomena za kakovost bivanja, saj ustvarjajo prebivalcem prijetno okolje, tako z vidika estetike kot kakovosti zraka, temperature, zavetrovanja in sence. Zato je pomembno, da so drevesa varna in vitalna. V občini Kočevje redno skrbimo za drevesa na javnih površinah. Pri tem je pomembno, da se vzdrževanje izvaja pravilno in pravočasno, pri zasaditvi novih dreves pa, da se izbere pravo drevo za določeno lokacijo in se ga tudi pravilno zasadi. 

Letos so bili opravljeni že številni večji posegi, obrezali smo že preko 85 dreves, nekatere nevarne tudi odstranili. Posekalo se bo še 30 slabše vitalnih ali poškodovanih dreves oz. dreves, ki rastejo v pregostih nasadih. Med njimi so na primer macesen, ki visi na cesto pri križišču na Roški cesti, gledičija in srebrni javorji nasproti gimnazije, dva »obglavljena« javorja na Tomšičevi ulici, divja kostanja v vaškem jedru Črnega Potoka, ki kažeta znake gnilobe in breza v krožišču na Reški cesti, ki je bila poškodovana med gradnjo. Večina odstranjenih dreves bo tudi nadomeščena, kjer prostor to omogoča. Na novo bomo zasadili še dodatna drevesa na otroško igrišče Gaj, v Hufnaglov drevored do spomenika, na otroško igrišče pri Policiji, nad pomole na Rudniškem jezeru in ob reko Rinžo.

Ob tem bi želeli, da so za vzdrževanje preostalih dreves odgovorni lastniki ali upravljavci zemljišč. V primeru strahu zaradi velikosti, lahko zniževanje drevesa z obglavljanjem prinese lokaciji še manj varnosti, četudi je splošno mnenje drugačno. Zato vas vabimo, da se za strokovno pomoč obrnete na Občino Kočevje ali ZGS OE Kočevje. Skupaj bomo lažje našli pravilno rešitev.