V Turističnem kompleksu jezero se je 31. maja 2016 zbralo 20 učencev OŠ Ljubo Šercer, OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži in dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje.

Na sejo so bili poleg mladih  članov Občinskega sveta vabljeni še: Tina Stopar, mentorica OŠ Zbora odposlancev, Jurij Blažič, mentor OŠ Ob Rinži, Irena Hodnik, mentorica OŠ Stara Cerkev, Sašo Mrnjec, mentor OŠ Ljubo Šercer, Iva Kaplan, Gimnazija in srednja šola Kočevje.

Sejo je vodil župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, ki je mladim občinskim svetnikom najprej pojasnil pomen dela "pravega" občinskega sveta in jih seznanil z načinom glasovanja. Pri tem je še posebej poudaril pravila občinskega sveta, kot so: pravica do nastopa vsakega svetnika, omejitev razprave, možnost replike in bonton.

V nadaljevanju seje je deset mladih svetnikov razpravljalo o pasteh mladostništva v Kočevju in županu podalo številne predloge izboljšav.

 

Ob koncu seje so mladi soglaso sprejeli šest sklepov, za katere ocenjujejo, da bodo bistveno pripomogli k izboljšanju življenja mladih v Kočevju.

 

Mladi občinski svetniki so se razšli z obljubo, da se ponovno srečajo v jesenskem času in preverijo uredničitev sprejetih sklepov.