Občina Kočevje načrtuje v mesecu avgustu pričeti s sanacijami obstoječih linij, ki so bile poškodovane v vetrolomu, in sicer na lokacijah v Polomu, Seču in Črnem potoku. Na omenjenih lokacijah bo Telekom Slovenije na novo uredil optično omrežje.

Že v naslednjem tednu pa se začne gradnja optičnega omrežja v Koblarjih.