Letos smo na področju vzdrževanja dreves na javnih površinah opravili že veliko dela, od obrezovanja do nujnih posekov. Najlepši del pa je na vrsti danes, ko sadimo nova drevesa. V planu je zasaditev 35 dreves, danes jih bomo posadili 25. Pri tem bomo seveda poskrbeli za strokovno opravljeno delo, da bodo nova drevesa dobro uspevala in še dolgo lepšala naš kraj. Pri zasaditvi novih dreves je namreč pomembno, da se izbere pravo drevo za določeno lokacijo in se ga tudi pravilno zasadi.  

Tri nove lipe za Hufnaglov drevored je doniralo podjetje Woodster. Gre za princip ničelnega ogljičnega odtisa in vračanja v naravo, saj bodo lesena kolesa izdelali iz lesa, ki so ga pridobili iz naših gozdov.

Nova drevesa smo posadili na naslednjih lokacijah:

  • Ginko ob križišču pri ZD, kjer je stal macesen
  • 2 javorja ob parkirišču pri ZD
  • 2 ambrovca nasproti GSŠK
  • Tulipanovec ob stavbi Občine Kočevje
  • Topokrpi javor ob krožišču pri NLB
  • 3 ostrolistni javorji na Tomšičevi ulici
  • 3 lipe v Hufnaglovem drevoredu
  • 1 bukev na otroškem igrišču pri Policijski postaji
  • 1 lipa na otroškem igrišču pri OŠ Zbora odposlancev na Reški cesti
  • 6 dreves na igrišču v Gaju (jesen in dve sorti javorja)