RTM Kočevska je projekt namenjen osnovnošolcem, s ciljem spoznavanja lokalne zgodovine in grajenja pozitivnega odnosa do domačega okolja. V okviru kulturnih tematskih let v Kočevju poteka že od leta 2012, letos pa bo s pomočjo pridobljenih evropskih sredstev in pod imenom RTM Kočevska 2 zaživel v obsežnejši in malo drugačni obliki. Poleg seminarjev za učitelje in prireditev za učence prinaša še tematske dneve, s katerimi bodo šole poskrbele, da se znanje preteklih let ne bo izgubilo. V projektu sodelujejo vse štiri Kočevske osnovne šole.

Projekt RTM Kočevska 2 se vsebinsko navezuje na tematska kulturna leta Občine Kočevje. Ta izpostavljajo najpomembnejše dogodke in osebe, ki so pomembno zaznamovale zgodovino Kočevske. V preteklosti smo tako na primer že spoznavali dediščino Leopolda Hufnagla, Petra Koslerja, puntarjev, krošnjarjev in drugih. Projekt povezuje vse štiri osnovne šole v občini - OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži in OŠ Ljubo Šercer – in vključuje ranljive skupine. Sestavljajo ga tri glavne aktivnosti za osnovnošolske učitelje in učence. Prva je seminar za učitelje, s katerim se nanje prenese znanje in informacije ter konkretna izhodišča za delo z učenci. Na ta način lahko učitelji nove vsebine hitro vključijo v redni del pouka. Druga aktivnost je zaključna prireditev za učence, kjer se najpomembnejša sporočila tistega leta oblikujejo v zabavno poučno obliko in »povzetek« leta, ki ostane učencem v spominu. Tretja aktivnost, ki predstavlja nadgradnjo prejšnjih let in je dolgoročno tudi najpomembnejša, so tematski dnevi, ki se bodo po dogovoru s šolami ponavljali iz leta v leto in poskrbeli, da se vsebine preteklih let ne bodo izgubile. V okviru projekta bo tako izvedenih preko 100 dogodkov, od seminarjev in delavnic do prireditev, razstav in tematskih dni. Skupaj pa bo projekt vsako leto povezal okrog 1400 učencev ter 140 učiteljic in učiteljev. 

RTM Kočevska 2 se je s prvimi pripravami in aktivnostmi za vključitev v šolske delovne načrte začel že konec lanskega leta in bo potekal do septembra 2020. Med glavne cilje projekta sodi povezovanje osnovnih šol za razvoj mladih in okolja v katerem delujejo ter širjenje znanja o lokalnem okolju in ljudeh, s pomočjo zabavnih, interaktivnih in multidisciplinarnih učnih metod. Obenem je ključen dolgoročen cilj tudi oblikovati in popularizirati pozitivno zgodbo Kočevske, ki je korak k močnejši lokalni pripadnosti in zavesti, ponosu ter samozavesti.

Projekt v vrednosti 54.292,71 EUR je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije in sicer v višini 23.927,92 EUR kar predstavlja 44 % delež vseh potrebnih sredstev. Preostali del bo zagotovila Občina Kočevje kot nosilec projekta, skupaj s partnerjema Pokrajinskim muzejem Kočevje in OŠ Zbora odposlancev.