V maju 2018 je Občina Kočevje pričela z gradnjo prizidka k obstoječi proizvodni hali na naslovu Trata XIV/8, Kočevje, ki jo ima v najemu Kolektor d.d. iz Idrije. Izvajalec BS gradbenik d.o.o. Ribnica je gradil halo zelo intenzivno, tudi v sodelovanju z bodočim najemnikom, in zaključil dela konec avgusta 2018. Objekt velik 618,46 m2 neto površine in v skupni višini 522.449,63 evrov vrednosti investicije, je z najemno pogodbo že predan v uporabo najemniku Kolektor d.d. Idrija. Namenjen je namestitvi strojne opreme za izdelavo delov v avtomobilski industriji  in bo omogočil zaposlitev 12 novih delavcev. Proizvodnja naj bi po informacijah podjetja stekla že v letošnjem letu.