Na pobudo Društva invalidov je Občina Kočevje v občinskem proračunu zagotovila sredstva za pomoč pri prilagoditvi bivalnih prostorov gibalno oviranim osebam. V ta namen je trenutno v proračunu zagotovljenih 10.000 EUR.

Pomoč pri prilagoditvi bivalnih prostorov gibalno oviranim osebam je namenjena občanom občine Kočevje, ki za opravljanje vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporabljajo pripomoček za gibanje. V okviru pomoči, se na podlagi enkratne vloge, lahko subvencionira preureditev sanitarij v status invalidnih sanitarij, in sicer v skladu z normativi in standardi gradbene zakonodaje, elektroinštalacije v nepremičnini, ureditev klančin za nemoten vstop v nepremičnino, nakup in montažo držal ob stopniščih, nakup in vgradnjo kopalniških pripomočkov, zamenjavo in nakup stavbnega pohištva (vhodna in notranja vrata) in nakup in vgradnjo dvigala za nemoten dostop v nepremičnino. Pomoč se subvencionira v višini 50 % vrednosti storitve, vendar ne več kot 2.000,00 EUR na posameznega upravičenca.

Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 11. 2018. Vloge za pomoč pri prilagoditvi bivalnih prostorov gibalno oviranim osebam so dostopne pri Društvu invalidov, Trg zbora odposlancev 30, Kočevje; pri Območnemu združenju Rdečega križa Kočevje, Ljubljanska cesta 7, Kočevje; ali na spletnih straneh Občine Kočevje, pod rubriko Obvestila. Vloge z vso potrebno dokumentacijo je potrebno oddati pri Območnem združenju Rdečega Križa Kočevje.