V lanskem letu smo zaključili s planirano energetsko in svetlobnotehnično posodobitvijo svetilk javne razsvetljave v občini Kočevje. S prenovo smo dosegli večjo energetsko učinkovitost in stabilnejše obratovanje. Z zamenjavo starih svetilk smo dosegli optimalnejše osvetljevanje cest ter tudi zadostili pogojem zakonodaje, ki je omejila uporabo svetilk, ki svetijo nad vodoravnico. Za zagotavljanje učinkovitosti infrastrukture javne razsvetljave smo testno vzpostavili napredni sistem za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave E2 MANAGER Javna razsvetljava, ki ga je razvilo podjetje Adesco d.o.o. iz Velenja.

Program Javna razsvetljava je del platforme E2 MANAGER za napredno upravljanje stavb, ki ga uporablja že preko 80 slovenskih občin. V okviru programa E2 MANAGER Javna razsvetljava je razvit tudi sistem za interaktivno obveščanje o okvarah na javni razsvetljavi za občane. Občani lahko o okvarah na javni razsvetljavi obveščate preko spletne aplikacije - zemljevida, ki jo najdete na naši spletni strani www.javna-razsvetljava.si ali preko brezplačne aplikacije "Prijavi okvaro" za pametne telefone.

Občina si prizadeva, da bi bilo naše mesto varnejše, zato vas vabimo k uporabi aplikacije in prosimo, da nam sporočate morebitne napake na javni razsvetljavi.

Povezave:

Portal »PRIJAVI OKVARO«: http://www.javna-razsvetljava.si/

Povezava za aplikacijo - sistem android: https://goo.gl/ph4N2c

Povezava za aplikacijo - sistem iOS: https://itunes.apple.com/us/app/prijaviokvaro/id1190327655?mt=8