Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 21. maja v Regijskem parku Škocjanske jame ob 25. obletnici aktivnega ohranjanja biotske raznovrstnosti podelilo UNESCO-vo listino o vpisu gozdnih rezervatov Pragozd Krokar in Snežnik - Ždrocle na seznam Svetovne dediščin. Kočevsko se je z lanskim vpisom pragozda Krokar in gozdom Snežnik - Ždrocle na Unescov seznam svetovne naravne dediščine uvrstilo na zemljevid pomembnih turističnih destinacij z bukovim gozdom v svetovnem merilu. Pragozd Krokar je primer nedotaknjenih prvinskih gozdov v osrčju Kočevske, le ti pa so tudi del omrežja Natura 2000 v Sloveniji. Vpis na Seznam svetovne dediščine je za Slovenijo in seveda za turistični pomen destinacije Kočevsko pomembno priznanje, hkrati pa pomeni tudi veliko  zavezo, da se v prihodnje varstvo in gozdni ekosistem bukovega gozda še nadgradi. UNESCO- va listina o vpisu gozdnega rezervata Pragozd Krokar na seznam Svetovne dediščine je bila slovesno podeljena Zavodu za gozdove Republike Slovenije in šla v roke Območni enoti Kočevje.