13. septembra bo v Kočevju potekal posvet o prihodnosti EU z državljani. Posvetovanje z državljani/kami organizira Vlada Republike Slovenije s podporo Občine Kočevje v okviru vseevropskega projekta, na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Po odločitvi o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz EU smo si tako ostale članice vzele čas za razmislek in pogovor o tem, kako naprej. Med aprilom in oktobrom 2018 po vsej EU potekajo posvetovanja z vami, evropskimi državljani in državljankami. Namenjena pa so neposrednemu dialogu državljanov, torej predvsem temu, da se sliši vaš glas.  Rezultati vseh posvetovanj bodo zbrani v poročilu za voditelje držav in vlad EU, ki bodo o tem razpravljali na zasedanju Evropskega sveta decembra 2018, pa tudi na vrhu v Sibiu maja 2019, tik pred volitvami v Evropski parlament. 

Na posvetovanju boste imeli priložnost glasno razmišljati o tem, kakšno EU si želite. Da bi bila razprava čim bolj učinkovita in osredotočena, je na voljo nekaj iztočnic:

1. čutite prisotnost EU v svojem vsakdanjem življenju, čutite pripadnost EU, skupnim evropskim vrednotam (solidarnost, različnost, demokracija, socialna blaginja) in evropsko identiteto;
2. kakšna je po vašem mnenju vloga izobraževanja v procesu oblikovanja evropske identitete in aktivnih Evropejcev;
3. na katera področja naj EU v prihodnje usmeri sredstva, da bomo učinkovito in trajnostno  razvijali tako mesta kot širše regije, države in evropski prostor.

Posvet bo potekal v četrtek, 13. septembra 2018 od 17. do 19. ure v dvorani Turističnega kompleksa Jezero v Kočevju. Več o posvetu na povezavi in vabilu.