Otroško igrišče v Kidričevi ulici se nahaja sredi široke blokovske soseske, kjer prebivajo različne generacije. Igrišče je trenutno neurejeno in ima zastarela igrala, ki mladim obiskovalcem ne nudijo kakovostnega gibanja in učenja.

Mlade in srednje generacije so generacije računalnikov in telefonov, ki se raje zadržujejo v svojih prostorih, kot da bi se gibale v naravi. Posledice tega so povečana telesna teža, pomanjkanje neposrednih stikov med mladimi, kot tudi med mlado in starejšo generacijo, s čimer se onemogoča prenos znanj. Mladi, predvsem otroci, tako težje spoznajo sebe in svoje sposobnosti, svet in svoj odnos do njega. Eno od stičišč, ki omogoča vse našteto, so igrišča.

Otroško igrišče bo predstavljalo vzorčen primer urejenega prostora, ki nudi prostor za druženje in rekreacijo različnim generacijam. S sodobnimi igrali in vodenimi aktivnostmi (delavnice, bralni večeri, ure gibanja, igranja iger z žogo, organizirana vadba), se poveča gibljivost vseh generacij, hkrati pa tudi medsebojno komunikacijo. Obenem otroško igrišče predstavlja okoljsko ozaveščanje – skozi uporabo recikliranega materiala se izobražuje o pomenu varstva okolja.

Urejeno otroško igrišče bo namenjeno tudi aktivnostim populacije z motnjo v duševnem razvoju oziroma se bo ta populacija vključevala v aktivnosti na igrišču, s čimer se bo povezala z lokalno skupnostjo, s tem pa se bodo odpravljali najrazličnejši predsodki. Urejeno otroško igrišče torej ne bo klasično igrišče – to bo prostor za druženje, ki poleg prostora za otroško igro in vzpodbujanja otroških motoričnih sposobnosti ohranja parkovni značaj prostora in spodbuja k spoznavanju naravnih materialov in različnih rastlin, ki jih najdemo v lokalnem okolju.

Projekt je uspešno kandidiral za sredstva CLLD in je ocenjen na 144.568 EUR z DDV, od tega bo EU sofinancirala sredstva v višini 79.899 EUR. Preostala sredstva oziroma pomoč pri izvajanju bodo zagotovili partnerji v projektu: Komunala Kočevje d.o.o., Klub mladih Kočevje, Urbani brlog in Občina Kočevje. Projekt se bo izvajal od januarja do oktobra 2018.