Slovenija in tudi Kočevje se 15. septembra pridružujeta največjemu svetovnemu okoljevarstvenemu dogodku leta World Cleanup Day 2018. Tokratna iniciativa pa prinaša pomembno sporočilo – dovolj je, čistimo zadnjič, nato pa bomo morali kot družba vse moči usmerjati v preprečevanje nastajanja odpadkov in posledično tudi smetenja, so zapisali Ekologi brez meja.

Ker smo v Kočevju s čiščenjem sveta začeli že spomladi, z aktivacijo širše javnosti v kateri je sodelovalo 1270 oseb in v sklopu katere smo iz narave odstranili 17 ton odpadkov, so 15. septembra moči usmerjene v druge aktivnosti. Ena od pomembnih nalog, ki je že opravljena, je bila posodobitev registra divjih odlagališč. Po popisu stanja v občini Kočevje, ki so ga zaposleni za Zavodu za gozdove Slovenije, OE Kočevje, opravili v obdobju julij in avgust 2018, imamo v naši občini evidentiranih 95 lokacij divjih odlagališč. Pomemben del aktivnosti je tudi postavitev kovinskih ograj in obcestnih ograj na določenih lokacijah, kjer se odlagajo najrazličnejši odpadki. S tem se bo omejil dostop do mest, kjer se je odmetavalo odpadke v jame ali ob gozdne ceste. Velika zahvala gre vsem, ki so to akcijo podprli s finančnimi sredstvi ali drugačno obliko pomoči (Intersocks, Melamin, Slovenski državni gozdovi, Rotis, Gostilnica Falkenau, Papi-les in drugi). Poleg postavitve preprek se v sklopu akcije opravlja tudi mulčenje površin oziroma odstranjevanje zelenja, ki nudi zastor za nedovoljeno odlaganje odpadkov. Na gozdnih cestah se nadomeščajo tudi ukradene in nove table »Smeti ne sodijo v naravo«. Predvideno je bilo tudi čiščenje onesnažene jame Smetišče RSNZ, ki pa je prestavljeno na pomlad 2019, saj se bodo člani Jamarskega kluba Novo mesto v oktobru letos lotili zahtevnega čiščenja jame pod Macesnovo gorico.

Ključni cilj ene največjih prostovoljskih akcij pa ni le čiščenje divjih odlagališč in razpršenih odpadkov. Poudarek akcije je tudi na večji okoljski ozaveščenosti ljudi, ki bo v družbo z manj ali brez odpadkov. Zato se v sodelovanju s podjetjem Komunala Kočevje in ekipo prostovoljcev razvija akcija ozaveščanje lokalnega prebivalstva.

Ob tem vsi vključeni v aktivnosti pozivajo, da pomislimo preden ustvarimo nove odpadke, premislimo pred nakupom ali nekaj res potrebujem, pravilno ločujmo odpadke in ne dovolimo, da se odpadke nelegalno odlaga v naravo. Vsak lahko prispeva!

Akcijo poleg že navedenih donatorjev omogočajo: Gozdarsko društvo Medved, Planinsko društvo Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje, Komunala Kočevje, Občina Kočevje. 
 

Postavitev lesene ograje nad Zajčjim studenčkom v Dolgi vasi.

V Koprivniku - z odpadki še vedno v gozd.

Težavna sanacija divjih odlagališč iz gozda.