Obveščamo, da je na TZO, med parkiriščem in mestno ploščadjo spremenjen prometni režim, ki sedaj ne dovoljuje več prometa, tudi mirujočega ne. Dovoljena je le dostava za potrebe stanovalcev in poslovnih prostorov za do 15 minut. Novemu prometnemu režimu primerno se bo okrepil nadzor inšpekcijskih služb. 

Hvala za razumevanje in upoštevanje.