Nadgradnja predhodno obstoječe poti v gozdnem rezervatu Jezero v Kočevski Reki, Orlova pot, je v zadnjih dneh avgusta dobila končno podobo. Ob že pred časom utrjeni in razširjeni sprehajalni poti so bile nameščene informacijske table in raznoliki didaktični pripomočki, celotna pot je bila na novo markirana. Posvečena je paru belorepcev, ki v bližini Kočevske Reke gnezdita vse od konca 80. let prejšnjega stoletja.

Ureditev tematske poti, ki obiskovalce usmerja v predel rezervata, kjer za belorepca ne predstavljajo motnje, je le eden od številnih ukrepov varstva največje vrste orla v Sloveniji, ki jih ob pomoči evropskih sredstev in sredstev Ministrstva za okolje in prostor uvaja projektna ekipa LIFE Kočevsko, ki jo sestavljajo sodelavci Občine Kočevje (vodilni partner), Zavoda za gozdove, Zavoda za varstvo narave in Ljudske univerze Kočevje.

Orlova pot obiskovalcem ponuja vpogled v številne zanimivosti iz življenja našega največjega orla, ozavešča pa jih tudi o pomenu obstoja končnih plenilcev in dejavnikih, ki belorepcu predstavljajo največjo grožnjo.

Tematska pot je prvič oživela med obiskom vzgojiteljev in učiteljev, udeležencev dvodnevnega usposabljanja iz gozdne pedagogike in interpretacije narave z naslovom Z orlom belorepcem po Kočevskih gozdovih, ki ga je v organizaciji Ljudske univerze Kočevje izvedel Poseben dan, zavod za pristna doživetja. Prve izmed treh izvedb (preostali dve se bosta odvili v prvi polovici prihodnjega leta) so se udeležili pedagoški delavci, ki delujejo na 11 izobraževalnih ustanovah na Kočevskem, Ribniškem in v Suhi Krajini.

Udeleženci so spoznali praktične primere interpretacije narave in principe gozdne pedagogike za nadaljnje samostojno vodenje skupin po Orlovi poti. Tematska pot je namreč več kot primerna za izvedbo naravoslovnih dni in izobraževalnih delavnic na temo spoznavanja in varstva narave. V kolikor se bodo šole odločile za organizacijo tovrstnih dejavnosti, bodo lahko pridobile tudi sofinanciranje avtobusnega prevoza. K obisku Orlove poti pa ne vabimo le zaključenih skupin, temveč vse, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa v neokrnjeni naravi. Za več informacij obiščite spletno stran life-kocevsko.eu ali pokličite na 051 433 565.

Uradno otvoritev Orlove poti načrtujemo za pomlad, ko bo zaključena sanacija jezu na Reškem jezeru. Do tedaj bo dokončana tudi izgradnja treh novih opazovalnic, ki bodo obiskovalcem nudile prav posebno doživetje v nedotaknjeni naravi tega kočevskega bisera.

Besedilo: Jasna Mladenović, Ljudska univerza Kočevje, fotografije: arhiv LUK.