Kočevje so 14. maja 2018 obiskali predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Ob tej priložnosti je potekalo več pomembnih dogodkov, ki naši občini prinašajo nove investicije.

Dr. Cerar je najprej obiskal lokacijo gradbišča Yaskawa Europe Robotics, kjer je potekal podpis pisma o nameri o širitvi tovarne Yaskawa oziroma postavitvi obratov za proizvodnjo elektromotorjev in elektronskih komponent. To za Kočevje pomeni še 250 novih delovnih mest. Četudi prva tovarna, za katero temeljni kamen je bil položen jeseni lanskega leta, še ni niti dokončana, se je Yaskawa odločila za novo širitev, kar priča o odličnem sodelovanju podjetja, občine Kočevje in Vlade. Delegacija je v nadaljevanju obiskala podjetje smartMelamine, ki je za projekt "Industrijska linija za melaminske flise" s strani države prejelo sredstva v višini 1,5 mio evrov. Ob obisku premiera je tako podjetje pripravilo ogled delovanja projekta in proizvodne linije tega inovativnega izdelka. Obisk premiera se je zaključil z ogledom poteka del na železnici in železniški postaji. Dela bodo zaključena še letos, prvi vlak pa v Kočevju lahko po besedah ministra Gašperšiča pričakujemo v letu 2019. Tako premier kot tudi župan dr. Vladimir Prebilič, sta izrazila zadovoljstvo, da bo Kočevje po letu 1970 ponovno imelo železniško povezavo.

V nadaljevanju je v družbi ministra Gašperšiča sledil še en pomemben dogodek za Kočevje. V Turističnem Kompleksu Jezero je namreč minister podpisal pogodbo z izvajalcema del za kolesarsko povezavo, ki bo potekala od naselja Gornje Ložine do krožišča pri »gradbenem« v Kočevju. Priprave na gradnjo so se pričele takoj po podpisu pogodbe, na samem terenu pa dela pričakujemo predvidoma v drugi polovici meseca junija 2018. Minister Gašperšič je ob svojem obisku v Kočevju z županom dr. Vladimirjem Prebiličem podpisal tudi sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije križišča Kolodvorske in Ljubljanske ceste ter sporazum za rekonstrukcijo regionalne ceste Kočevje–Željne, Željne–Rog–Baza–Podturn. V sklopu investicije se bo rekonstruiralo inj gradilo pločnike, obojestranske površine za kolesarje na odseku od zdravstvenega doma do križišča proti jezeru. Urejala se bo tudi meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in avtobusna postajališča. Tudi za rekonstrukcijo krožišča »pri gradbenem« je projektna dokumentacija že pripravljena in po podpisu sporazuma sledi odkup zemljišč ter izbira izvajalca. V sklopu investicije se bo uredilo krožišče, površine za pešce in kolesarje, javna razsvetljava ter ostala komunalna in telekomunikacijska infrastruktura. Skupna vrednost investicij znaša kar 8 milijonov evrov, večji delež sredstev pa zagotavlja država.

Ob tej priložnosti je Občina Kočevje z Obnovo Kočevje podpisala še pogodbo o izvajanju del za komunalno opremljanje industrijske cone Lik II. Sredstva za investicijo v višini1,34 milijona evrov je Občina Kočevje prejela na razpisu za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Foto: Bojan Štefanič