Od začetka meseca junija se Zbirni center Mozelj ponaša z novo pridobitvijo. S strani Občine Kočevje je bila Komunali Kočevje v uporabo predana nadstrešnica za odpadke v skupni površini cca. 1100 m2, ki lahko nudi prostor za ločeno skladiščenje 10 vrst odpadkov.

Nekaj informacij o nadstrešku:

  • njegova površina je cca. 1.100 m2, kar je toliko kot dve in pol košarkarski igrišči ali šestina nogometnega igrišča v Gaju,
  • nudi prostor za ločeno skladiščenje 10 vrst odpadkov v skupnem volumnu cca 3.300 m3,
  • največji boks sprejme 520 m3 mešane embalaže, zapolni se v 6 dneh,
  • dela so potekala od septembra 2017 do vključno aprila 2018, izvajalec del je bila Obnova Kočevje d.o.o.,
  • vrednost del je znašala 427.500 € z DDV,
  • vgrajeni so senzorji za zaznavanje naraščanja temperature in javljalniki požara,
  • pod nadstrešek odpadke dovažajo naša smetarska vozila,
  • odpadke nalagamo na tovorna vozila prevzemnika, ki odpadke odpelje v obdelavo,
  • asfaltiranih je bilo tudi 1.200 m2 manipulativne površine z nakladalno rampo,
  • tla so vodotesna, izcedna voda se zajema v nepropustno cisterno.

Pričakuje se, da bo s postavitvijo nadstreška manj raznosa lahkih frakcij (npr. vrečk) v bližnjo okolico skladišča. Zagotovljeno bo, da bodo odpadki, ki lahko predstavljajo obremenitev za okolje, skladiščeni ustrezno zaščiteni pred padavinami, da ne bo nastajalo toliko izcedne vode, da se bodo zmanjšali škodljivi vplivi na okolje, ter da se odpadki, za katere plačujemo stroške predelave ali odstranjevanja, ne bodo namakali na dežju in snegu ter tako po nepotrebnem pridobivali na teži.

 

 

 

Avtor fotografij: Komunala Kočevje