V začetku letošnjega leta smo med pobratene občine dodali Lübbenau iz Nemčije. Nahaja se v bližini Berlina in ima okoli 16.400 prebivalcev, poznani pa so predvsem po turizmu oziroma naravnem rezervatu Spreewald, ki spada med enega najlepših naravnih rezervatov v Evropi in je od leta 1991 pod zaščito UNESCA. Prijateljstvo med občinama sicer šteje že več kot 10 let. V preteklosti smo sodelovali predvsem na področju dela z mladimi. Združile so nas Igre prijateljstva, kjer so se spletle pristne vezi med mestoma in mladimi, ki so se na igrah srečevali. Želja po še boljšem sodelovanju in povezovanju je tako pripeljala še do uradnega podpisa pogodbe o pobratenju. Ob obisku občine Lübbenau, med 5. in 8. januarjem, ki so se ga udeležili predstavniki naše občine, sta pogodbo podpisala župan občine Lübbenau Helmut Wenzel in župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič. Gostitelji so nam pripravili topel sprejem, mi pa smo ob predstavitvi naše občine dodali še povabilo, da nas obiščejo ob občinskem prazniku, ko bomo podpisali pogodbo o pobratenju še v Kočevju. Občina Kočevje je sicer pobratena še s šestimi občinami, najdlje z občino Dolina pri Trstu. 

Govor župana v nemškem in slovenskem jeziku ob podpisu pogodbe o pobratenju

FREUNDSCHAFT BAUT SCHÖNERE ZUKUNFT AUF!

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, geschätzter Kollege Helmut, Damen und Herren!

Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde Lübbenau und Kočevje lief in den letzten Jahrzehnten vor allem durch die Spiele der Freundschaft, die ein ausgezeichnetes zwischenstaatliches Projekt sind. Das Miteinander von Jugendlichen aus verschiedenen Staaten, die ohne Vorurteile sind, verlief in entspannter Atmosphäre und stellt einen zeitlosen Wert und Grundlage für Zusammenarbeit zwischen den Nationen dar. Wenn wir die globale und regionale Situation beachten sind solche Ereignisse nicht nur geeignet, sondern auch notwendig. In der Zeit wo Vorurteile zwischen den Nationen wieder aufkeimen, wenn auch innerhalb Europa wieder versucht wird mit verschiedenen Methoden die Nationen aufzuteilen anstatt sie zu vereinigen, liegt es auf uns, den Entscheidungsträgern auf der lokalen Ebene, dass wir solches Denken und die Entwicklung in dieser Richtung sehr deutlich verhindern müssen. Vor allem die lokale Ebene, die zu oft als wenig wichtig marginalisiert wird, stellt aber die Wiege des Rechts, einer ehrlichen und unmittelbaren Demokratie dar. Bürgermeister oder Bürgermeisterin müssten sich direkt gegenüber den Bürgern verantworten. Sie können sich nicht hinter einer Partei oder die globalen Trends verstecken oder die Verantwortung an Andere abzuwälzen, sondern sie müssen Entscheidungen treffen. Nicht alle Entscheidungen kommen gut an, sie können auch Eingriffe auf das Leben der Menschen sein, sind aber aus der Sicht der Entwicklung auf der lokalen Ebene notwendig. Solches Denken und Handeln vermisse ich bei der politischen Eliten in Europa.   

Trotz der erwähnten Tatsachen bestehen schon einige Gemeinschaften, die sich das bewusst sind und solche Praxis jeden Tag verwirklichen. Deswegen sind sie erfolgreich, machen Fortschritte in allen Sinnen der gesellschaftlichen Entwicklung und somit den Menschen das Leben in allseitigen Wohlstand ermöglichen. So eine ist die Gemeinde Lübbenau und ich wage zu behaupten, dass so eine auch Gemeinde Kočevje wird. Weil wir uns viele Werte teilen, weil wir uns vieler Herausforderungen bewusst sind und weil wir echte Freundschaft zu pflegen wissen, ist jetzt die Zeit gekommen, dass wir das auch formalisieren. Als Bürgermeister bin ich seit 2010 tätig und in dieser Zeit habe ich mich mit vielen Vertretern der Gemeinden, Bürgermeistern und Gemeinderäten getroffen, aber das Miteinander mit den Vertretern aus Lübbenau war immer besonders. Zweifelsohne haben dabei eine große Rolle einige Personen gespielt, die auch in der Zeit, wenn es keine formellen Treffen gab, in Kontakt geblieben sind, sie haben verschiedene Treffen organisiert und für die Kommunikation gesorgt. Deswegen ist es richtig, dass ich sie erwähne: Frau Elisabeth Jente und Mojca Volf, Herr Frank Zelder und Janez Maršič und viele andere. Nicht weniger wichtig ist der Kontakt zwischen den Entscheidungsträgern, den Bürgermeister von Lübbenau und Kočevje. Lieber Helmut, ich bewundere deine Arbeit, dein Enthusiasmus, Ausdauer und Ehrlichkeit. Diese Werte sind Grundsätze für den Erfolg, was auch in Ihrer Gemeinde zu sehen und zu erkennen ist. Bei meiner Arbeit folge ich den gleichen Werten deswegen ist die Zeit, die wir zusammen verbracht haben ein Privileg von zwei Kollegen und echten Freunden. Es ist wahr, dass ich ein bisschen erfolgreicher bin bei den Bürgermeisterspielen bei den Spielen der Freundschaft, aber ich persönlich schätze dich, ehre dich und in vielerlei Hinsicht dich als Vorbild eines Bürgermeisters sehe.

Sehr geehrte Damen und Herren. Die Formalisierung der Freundschaft ist das Resultat der langjährigen Zusammenarbeit, die inzwischen schon in eine warme, respektvolle und enge Freundschaft gewachsen ist. Ich bin froh auch diesen Schritt zu machen, weil das auch eine Verpflichtung für die Zukunft ist. Auch dann, lieber Helmut, wenn wir nicht mehr da als Bürgermeister sind. Wenn die anderen die Führung der Gemeinden übernehmen werden und einige Zeit verlaufen wird, wird dieser Vertrag eine Erinnerung und Ermahnung für die zukünftigen Bürgermeister an eine besondere, echte Freundschaft sein. Und echte, wirklich echte Freunde vergisst man nicht und lässt sie nicht in die Vergangenheit gehen.

Alles Gute Dir Helmut, der Gemeinde und unserer Freundschaft!     

 

PRIJATELJSTVO GRADI LEPŠO PRIHODNOST!

Spoštovane občanke in občani Lübbenaua, cenjeni kolega Helmut, gospe in gospodje!

Sodelovanje med občino Lübbenau in Kočevje je potekalo minula desetletja na ravni iger prijateljstva, ki je izjemen meddržavni projekt. Druženje mladih iz različnih držav brez predsodkov v sproščenem vzdušju je brezčasna vrednota in temelj sodelovanja med narodi. Upoštevaje globalne in tudi regionalne razmere je tovrstno poslanstvo ne samo primerno, je tudi nujno. V času, ko ponovno vznikajo predsodki med narodi, ko se tudi znotraj Evrope poskuša vzpostaviti raznovrstne razlike z namenom umetnih delitev, ki poskuša zamenjati proces združevanja, smo odločevalci na lokalnih ravneh tisti, ko moramo takšnim razmišljanjem jasno preprečiti takšen razvoj v bodoče. Prav lokalna raven, katera je vse prevečkrat marginalizirana kot manj pomembna, je zibelka prave, iskrene in neposredne demokracije. Župan ali županja neposredno odgovarja za svoja dejanja svojim občankam in občanom, ne more se skriti pod plašč stranke ali globalnih trendov, prevaliti odgovornosti na druge temveč sprejemati odločitve. Vse niso vedno popularne, pomenijo lahko poseg v življenje ljudi, vendar so z vidika vzdržnega razvoja lokalne skupnosti nujne. Takšnega razmišljanja in ravnanja sam pogrešam v vrhu političnih elit v Evropi …

Kljub omenjenim dejstvom, pa obstajajo skupnosti, ki se tega zavedajo in tovrstne prakse udejanjajo vsak dan. Zato so uspešne, napredujejo v vseh smislih družbenega razvoja in omogočajo ljudem vsestransko življenjsko blaginjo. Takšna je občina Lübbenau in upam si trditi, da takšna postaja tudi občina Kočevje. Ker delimo številne vrednote, ker se zavedamo mnogih izzivov in ker negujemo iskreno prijateljstvo, je prišel čas, ko to tudi formaliziramo. Sam opravljam župansko funkcijo od leta 2010 in srečal sem se s številnimi občinskimi predstavniki, župani in svetniki, vendar je bilo druženje s predstavniki Lübbenaua vedno nekaj posebnega. Nedvomno so v tem pogledu izjemno vlogo odigrali prenekateri posamezniki, ki so tudi tedaj, ko ni bilo formalnih srečanj vzdrževali stike, organizirali srečanje in skrbeli za medsebojno komuniciranje. Zato je prav da jih izpostavim: gospa Elisabeth Jente in gospa Mojca Volf, pa gospod Frank Zelder in gospod Janez Maršič ter seveda številni drugi. Nič manj pomemben ni stik med odločevalcema, torej županoma Lübbenaua in Kočevja. Dragi Helmut, občudujem tvoje delo, zagnanost, vztrajnost in iskrenost. Te vrednote so zagotovilo za uspeh, kar je videti in prepoznati v vaši občini. Tudi sam pri svojem delu razmišljam in delujem na isti način, zato je čas, ki sva ga imela na voljo ob različnih srečanjih privilegij dveh kolegov in iskrenih prijateljev. Res je, da sem morda malce uspešnejši v županskih igrah na igrah prijateljstva, vendar te osebno cenim, spoštujem in v marsičem vidim vzor delovanja župana.

Spoštovane in spoštovani. Formalizacija prijateljstva je plod dolgoletnega sodelovanja, ki je preraslo v topel, spoštljiv in tesen prijateljski odnos. Vesel sem, tudi za ta korak, saj je to zaveza tudi za v bodoče. Tudi tedaj, dragi Helmut, ko naju več ne bo. Ko bodo drugi prevzeli vodenje občin in se bo odmaknil čas, bo listina spomin in opomin prihodnjim županom o posebnem, res prijateljskem odnosu med nami. In pravih, res pravih prijateljev se ne pozabi in ne pusti času pozabe in zgodovine.

Srečno tebi Helmut, občini in našemu prijateljstvu!