Iz podjetja Intersocks so sporočili, da so pričeli z gradnjo novega sodobnega proizvodnega obrata. V novi tovarni bo uporabljena najsodobnejša tehnologija na področju proizvodnje vrhunskih funkcionalnih športnih nogavic. Podjetje je že pričelo z zaposlovanjem in izobraževanjem nekaterih ključnih kadrov ter bo v naslednjih letih omogočilo zaposlitev večjemu številu delavce. Investicija v prvi fazi je ocenjena na 4 milijone EUR.

Na lokaciji Reška cesta 29 v Kočevju, kjer že imajo distribucijsko skladišče, bodo zgradili novo tovarno na površini 3540 m2 s pripadajočimi tehničnimi pisarnami v velikosti 450 m2. Gradnja bo trajala od aprila do oktobra 2018. Proizvodnja bo razdeljena na dva dela. V prvem delu bo postavljena sodobna pletilnica nogavic, ki bo povezana z avtomatiziranim procesom konfekcije. Uporaba najnovejših tehnologij na področju proizvodnje nogavic in hkratna avtomatizacija proizvodnih procesov bo vplivala na skrajšanje časov dobave od prejema naročila do dobave blaga končnemu kupcu ter bo posledično vplivala na boljšo učinkovitost proizvodnega procesa. V začetni fazi se pripravlja investicija za proizvodnjo manjših kapacitet. Po implementaciji začetne faze, bodo nadaljevali s postopnim širjenjem proizvodnih linij do polne zasedenosti tovarne.

V proizvodnji bodo uporabljali energetsko varčne in okolju prijazne stroje, za zaposlene pa želijo ustvariti prijazno in stimulativno delovno okolje, so zapisali. Z arhitekturo in oblikovanjem fasade z uporabo lesa objekt želijo približati javnosti in zabrisati vtis strogega industrijskega značaja tovrstnih stavb. Po končani investiciji bodo poskrbeli tudi za zasaditev novega drevoreda ob vzdolžni strani tovarne. 

Več informacij v prilogi.