Komunala Kočevje se je odzvala vabilu Gorenja Surovine in se tako pridružila humanitarni akciji zbiranja odpadnih surovin (odpadna elektro oprema, kovine, papir), katere izkupiček bo namenjen projektu Botrstvo za počitnice otrok iz manj spodbudnega okolja, tabore, izlete, počitniško varstvo ter psihosocialno pomoč.

Akcija “Čisto veselje” poteka med 12. in 24. marcem 2018. Vabimo vas, da odpadno električno in elektronsko opremo, barvne kovine, jekleni odpad in odpadni papir prinesete na sedež podjetja Komunala Kočevje (Tesarska 10) od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro in ga odložite v za to namenjen, označen zabojnik.

Več informacij na spletni strani akcije Čisto veselje in Facebook profilu www.facebook.com/gorenje.surovina. 

Vabljeni, da z majhnim korakom in prispevkom izvabite velike nasmehe!