Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2018. Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in garancij za:

  • Investicije do 120.000 EUR (ročnost do 7 let),
  • obratna sredstva do 40.000 EUR (ročnost do 3 leta),
  • zaposlovanje 5.000 EUR / novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do 3 leta) in
  • predfinanciranje projektov do 60.000 EUR (ročnost do 3 leta).

Upravičenci so tudi podjetniki iz Kočevja; za Kočevje je razpisano 145.606,00 EUR. 

Več informacij na povezavi.