Zavod Sopotniki je skupaj z Občino Kočevje začel izvajati storitev brezplačnih prevozov s 1. februarjem 2018. V letu dni delovanja so Sopotniki pridobili zaupanje 195-ih starejših občanov Kočevja, k projektu pa je pristopilo 18 aktivnih prostovoljcev, ki se vsak delovni dan z dobro voljo in željo po pomoči starejšim usedejo za krmilo vozila in odidejo na pot. Prostovoljci niso le šoferji, so tudi družabniki, spremstvo, kdaj pa kdaj tudi zaupniki. Njihova pomoč je neprecenljiva.

Prostovoljci so vložili kar 1.230 prostovoljskih ur. Do konca decembra so opravili 762 prevozov, prevozili pa so 17.204 kilometrov. Povprečna razdalja prevozov je v občini Kočevje 20 km. Zaradi velike rasti uporabnikov v občini Kočevje iščemo načine, da bi zagotovili še eno vozilo in na ta način pokrili potrebo starostnikov v celoti, želja je pridobiti sponzorja (avto hišo), ki bi dala avtomobil Sopotnikom v brezplačno uporabo.

Zelo smo zadovoljni z dejstvom, da so Sopotniki v lokalnem okolju pridobili tako veliko zaupanje starostnikov, saj velika večina (80%) starejših, ki enkrat koristijo prevoz s Sopotniki, koristijo tega ponovno in postanejo njihovi redni uporabniki. Največji delež prevozov opravijo k zdravniku - skoraj 60%, sledijo storitve, kot so trgovina, banka, pošta, frizer ter obiski. Pozitivni vpliv storitve na kakovost življenja starejših se kaže tudi v tem, da se je na povabilo Sopotnikov odzvalo kar 5 starostnic, ki je kupilo abonma Kino ob kavi in se tako udeležujejo matinej v KCK.

Sopotniki se trudijo povezovati z drugimi organizacijami in sodelujejo na različnih dogodkih v občini Kočevje in izven nje. Ob dnevu prostovoljcev so tako sodelovali z aktivnostmi promocije prostovoljstva na dogodku Dan za spremembe, z Zavodom Putscherle so v sklopu občinskega praznika organizirali skupno predavanje, ob Evropskem tednu mobilnosti pa je za nekaj ur častni prostovoljec postal tudi župan, dr. Vladimir Prebilič. Vseskozi so so si prizadevali tudi k povezovanju in sodelovanju z gospodarskim sektorjem - iskrena zahvala gre donatorjem - Pizzeriji Gajba, Avtohiši Majerle s.p., Mini restaurantu Lev in Eldamedu Marketing d.o.o. 

Prostovoljci so bili tekom leta deležni dodatnih usposabljanj, kot je npr. obnovitveni tečaj prve pomoči v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Skupaj, mnogo prostovoljcev pa se je začelo tudi digitalno opismenjevati, saj delo pri Sopotnikih zahteva tudi te kompetence in znanja, zato so se udeleževali brezplačnih računalniških tečajev na Ljudski univerzi Kočevje. Prav tako se je ves čas dodatno izobraževala koordinatorka enote.

Pri izvajanju storitve imajo veliko razumevanja tudi v Zdravstvenem domu Kočevje in v bolnišnici v Novem mestu, kjer običajno prisluhnejo željam in potrebam po uskladitvi terminov naročenih pacientov z razpoložljivimi termini Sopotnikov in tako omogočijo dostop do zdravstvenih storitev kar največjemu številu ljudi.

Najlepše stvari pa so dobre zgodbe, ki jih pišejo vsi udeleženi. Zaradi varovanja osebnih podatkov, lahko samo rečemo, da so Sopotniki omogočili obiske ljudem, ki se že dolgo časa niso videli, da so olajšali marsikatero socialno stisko in opozorili na marsikatero psihično stisko.

Ekipa Sopotnikov zagotavlja, da si bodo še naprej prizadevali k zagotavljanju kakovosti storitve in da bodo še naprej več kot zgolj prevoz - Človek človeku Sopotnik, Občina Kočevje pa jih bo pri tem še naprej podpirala.

Uresničevanje tega slogana ne bi bilo mogoče brez predanega in natančnega dela koordinatorke enote, Anite Rauh, ki s posebnim posluhom za vsakega starostnika uresničuje v Kočevju vse to, kar Sopotniki so. 

Foto: Zavod Sopotniki