Predstavitev magistrske naloge Valterja Piska: Model prehoda v trajnostno krožno ekonomijo v občini Kočevje

V četrtek, 1. marca 2018, ob 19. uri, je v Knjižnici Kočevje diplomant Valter Pisk predstavil svoje magistrsko delo z naslovom Model prehoda v trajnostno krožno ekonomijo v občini Kočevje. V magistrskem delu je predstavljen model kot podlaga za izboljšanje gospodarskih in socialnih razmer v občini. Največji razvojni potencial občine Kočevje predstavlja gozd, ki še ni izkoriščen v zadostni meri. Občina Kočevje je leta 2015 formalnopravno pričela z vzpostavitvijo koncepta krožnega gospodarstva z ustanovitvijo podjetja Kočevski les d.o.o., ki je osnova za delovanje gozdno-lesne panoge v občini. Predlagani koncept je primer racionalne implementacije dolgoročne razvojne strategije Slovenije in ponuja priložnost za razvoj lokalnih skupnosti, oživitev lesnopredelovalne industrije in dvig konkurenčnosti gospodarstva v Sloveniji.

Glasbeni uvod v prireditev nam je pričaral učenec Glasbene šole Kočevje Erik Jurkovič na kitari. Na predstavitvi so bili prisotni tudi somentor naloge, dr. Gregor Božič z Gozdarskega inštituta Slovenije, prof. dr. France Pohleven, po osnovni izobrazbi biolog, župan občine Kočevje prof. dr. Vladimir Prebilič in prof. dr. Primož Južnič z oddelka za bibliotekarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Valter Pisk je nalogo leta 2016 zagovarjal v Novi Gorici. Ob koncu predstavitve se je razvil zanimiv pogovor, župan občine Kočevje pa je predviden potek iz leta 2016 primerjal z današnjim stanjem razvoja lesno-predelovalne industrije v Kočevju in načrti za prihodnost.

Knjižnica Kočevje