V četrtek, 11. 4. 2019, ob 19. uri je Gal Hočevar na diplomskem večeru na sproščen in nadvse zanimiv način predstavil svojo diplomsko nalogo z naslovom Kontaktni kras med Kočevsko Reko in Kostelom, ki je nastala v okviru univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Geografija na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Na predstavitvi smo se seznanili s pojmom kontaktnega krasa in s tem, kako se ta pojav v praksi kaže na našem območju med Kočevsko Reko in Kostelom. Gal je med praktičnim proučevanjem in opazovanjem področja, ki je bilo v preteklosti strogo vojaško zavarovano in tako izpuščeno iz praktično vseh raziskovanj, odkril tudi mnoge večje jamske sisteme, nekatere še neregistrirane. S pomočjo že objavljene literature ter terenskega dela je opravil geomorfološko analizo kraških oblik na območju ter analizo nekaterih jamskih sistemov kontaktnega krasa. Rezultat analiz je izdelano kartografsko gradivo enajstih podrobneje analiziranih oblik kontaktnega krasa na preučevanem območju.

Gal Hočevar s svojo raziskavo odpira mnogo tem za nadaljnje raziskave tega področja in nas opominja, naj se zavemo raznolikosti in bogastva našega domačega kraja in narave. Se že veselimo rezultatov njegovega dela na magistrski nalogi, do takrat pa smo hvaležni, da bo njegova diplomska naloga bogatila našo domoznansko zbirko!

Pia Marincelj za Knjižnico Kočevje