V Državnem svetu Republike Slovenije je 10. novembra potekal javni posvet »E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije«. Občina Kočevje je bila v uvodu predstavljena kot primer uporabe digitalnih tehnologij v praksi.

Župan dr. Vladimir Prebilič je v uvodnem nagovoru, ki ga je v duhu posveta opravil iz tujine, s pomočjo sodobne tehnologije, izpostavili pomen demokratične participacije na lokalni ravni in nujnost delovanja občin v smeri digitalizacije. Vključenost občanov v odločanje je namreč ključno za doseganje konsenza oz. večinskega mnenja in s tem uspešen razvoj. Danes se nam s spletom in digitalizacijo za to ponujajo nova orodja, ki omogočajo hitrejše in transparentnejše delovanje. Gostje posveta so lahko pobližje spoznali tudi izkušnje iz naše občine in nekatere primere delovanja, ki se jih poslužujemo – kot je na primer aplikacija Pobude občanov, s katero občani obveščajo o zaznanih težavah, ali digitalizacija delovanja občinskega sveta.

Namen posveta je bila razprava o aktualnih izzivih e-sodelovanja prebivalcev na lokalni ravni. Kakšne so potrebe, pričakovanja in ozaveščenost občanov glede e-sodelovanja pri odločanju? Kateri so politični in sistemski pogoji za demokratično in učinkovito e-sodelovanje občanov? Katera so ustrezna informacijska, komunikacijska in odločevalska digitalna orodja za krepitev demokratične udeležbe na lokalni ravni v Sloveniji? Pogledi in mnenja udeležencev posveta bodo vključeni v priporočila občinam za uporabo digitalnih tehnologij pri krepitvi demokracije na lokalni ravni v Sloveniji.

Nagovor župana dr. Vladimirja Prebiliča si lahko ogledate na tej povezavi.

Več o e-participaciji: www.inepa.si