Občina Kočevje bo do konca letošnjega leta poskrbela za sanacijo oziroma preplastitev nekaterih najbolj poškodovanih odsekov občinskih lokalnih cest. Dela se bodo izvajala v dveh fazah. Tako se predvidoma v avgustu začne z asfaltiranjem naslednjih odsekov (sprva je bil začetek planiran v juliju):

  • Cesta na Mlaki med hišnimi številkami 5a in 31
  • Cesta v Stari Cerkvi med hišnimi številkami 61 in 56
  • Trije odseki v Gorenju in sicer pri kapelici, od hišne št. 62 do 56 in 42 do 48
  • Manjši odsek ceste v središču Klinje vasi ter odseki ceste med Klinjo vasjo in Željnami v skupni dolžini 200 m

Prva faza je razdeljena v več delov, kar pomeni, da se navedene ceste ne bodo sanirale vse na enkrat. Skupna vrednost sanacijskih del je 107.000 evrov, zaključena pa bodo predvidoma v mesecu avgustu.

Po zaključeni prvi fazi ima Občina Kočevje predviden načrt nadaljnjih sanacijskih del na lokalnih cestah. V drugi fazi se bo prednostno obravnavalo odsek ceste v Črnem Potoku pri kalu, dostopna pot do pokopališča v Zajčjem polju in cesta pri samskem domu (Trg svetega Jerneja 2) ter Opekarska in Tesarska ulica. Poleg tega pa še most v Dolnjih Ložinah, kjer je sanacija potrebna zaradi posedanja.

Prav tako je v planu do konca letošnjega leta rekonstrukcija ceste med Bregom in Mlako, kjer se poleg sanacije vozišča uredi tudi pločnik in javna razsvetljava. Sledi ureditev ceste med novo urejenim nivojskim prehodom v Mrtvicah in naseljem Koblarji, tudi tu se poleg vozišča uredi javna razsvetljava in pločnik. Rekonstruira se tudi cesta med hišnimi številkami Gornje Ložine 14 in 20. Začetek del je predviden v juliju ali avgustu, natančne datuma pa v tem trenutku še ni mogoče podati zaradi težavnosti dobave asfalta. Junija se je tudi že začelo z deli za premik ceste mimo železniške postaje v Kočevju.

Najpomembnejša bližajoča se investicija na področju cest v naši občini pa je rekonstrukcija Roške ceste od Zdravstvenega doma do konca naselja Željne, kjer smo v fazi izbire izvajalca. Ta bo izbran predvidoma v mesecu juliju, sledijo podpisi pogodb in aktivnosti za čim prejšnji začetek del, ki si ga želimo še v letošnjem letu. Pričela pa se je že gradnja državne kolesarske povezave med Gornjimi Ložinami in Kočevjem, ki bo trajala do sredine leta 2019. Med gradnjo bodo občasno potrebne tudi občasne zapore državne ceste.