1. marca obeležujemo dan Civilne zaščite. Letos smo ga s slavnostno prireditvijo obeležili tudi v Kočevju, saj je 6. marca v Športni dvorani potekala regijska prireditev, ki jo v sodelovanju z Občino Kočevje organizira izpostava URSZR Ljubljana. Na prireditvi so bila za ljubljansko regijo podeljena priznanja Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, ki so jih predlagale občine, gasilske zveze, štabi civilne zaščite, nevladne organizacije, državni organi in društva zaradi njihovega prispevka na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Plaketo civilne zaščite je za 140 delovanje prejelo prostovoljno gasilsko društvo Koprivnik. Čestitke vsem prejemnikom priznanj!

Priznanja in nagrade civilne zaščite se podeljuje pripadnikom civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Bronasti znak se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

 

Prejemnik priznanja

 1.  

Igor Šarc, prostovoljno gasilsko društvo Homec

 1.  

Anton Stenko,  prostovoljno gasilsko društvo Peče

 1.  

Jure Mavec, prostovoljno gasilsko društvo Tomišelj

 1.  

Robert Peterlin,  prostovoljno gasilsko društvo Matena

 1.  

Osnovna šola Poljane iz Ljubljane

 1.  

Dejan Novak, vodja ekipe za reševanje na vodi in iz vode iz Logatca

 1.  

Špela Albreht, dr. med., predsednica območnega združenja Rdečega križa Logatec

 1.  

Petra Dolšak Malnar, prostovoljno gasilsko društvo Vas Fara

 1.  

Alojzij Kosec, gasilska zveza Vodice

 1.  

Janez Jenko,  gasilska zveza Vodice

 1.  

Demšar Gregor, pripadnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

 1.  

Srečo Podbevšek, Gorska reševalna služba Kamnik

 1.  

Časopisna hiša Dnevnik zaradi prispevka pri ozaveščanju prebivalcev s serijo člankov o potresu v letu 2018

 1.  

Janez Povirk,  prostovoljno gasilsko društvo Moravče

 1.  

Elizabeta Čampa, predsednica Sveta članic gasilske zveze Slovenija

 1.  

Martin Plahanc, vojak Slovenske vojske, za pomoč pri odpravljanju posledic neurja v Črnomlju

Prejemnika bronastega priznanja sta tudi Nataša Čož, namestnica poveljnika Civilne zaščite  Vrhnika in Štab Civilne zaščite občine Medvode, ki sta priznanje prejela 1. 3. na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju.

Srebrni znak se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

 

Prejemnik priznanja

1

Zdravstveni dom  Domžale

2

Primož Velikonja, nujna medicinska pomoč ZD Kočevje

3

Alenka Bunderla, območno združenje Rdečega križa Kočevje

4

Marko Marčelja, prostovoljno gasilsko društvo Kočevje

5

Marjan Doljšak, prostovoljno gasilsko društvo Vas Fara

6

Drago Poglajen prostovoljno gasilsko društvo Hotič

7

Dr. Vladimir Prebilič župan Občine Kočevje

8

Drago Korenč, Jamarska zveza Slovenije

Prejemnik srebrnega priznanja je tudi Janez Baš operater Regijskega centra za obveščanje izpostave URSZR Ljubljana, ki je priznanje prejel 1. 3. na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju

Srebni znak Civilne zaščite prejmejo tudi

prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje za 110 let delovanja

prostovoljno gasilsko društvo Gunclje Vižmarje za 100 let delovanja

prostovoljno gasilsko društvo Jurjevica za 110 let delovanja

prostovoljno gasilsko društvo Podutik Glince za 110 let delovanja

prostovoljno gasilsko društvo Rakitnica za 100 let delovanja

prostovoljno gasilsko društvo Sušje za 110 let delovanja

prostovoljno gasilsko društvo Velike Poljane za 110 let delovanja

 

Zlati znak se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

 

Prejemniki priznanja

1.

Janez Puželj, poveljnik Gasilske zveze Ribnica

2.

Primož Ogorelec, štab CZ Kočevje

3.

prostovoljno gasilsko društvo Rovte za 120 let delovanja

Med prejemniki zlatega znaka je tudi Damjan Barut, namestnik poveljnika CZ občine Logatec, ki je priznanje prejel 1. 3. na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju

 

Plaketa CZ se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. S plaketo se podeli posebna listina.

 

prejemnik

1

prostovoljno gasilsko društvo Koprivnik, za 140 let delovanja