S 1. februarjem 2018 bo v občini Kočevje zaživela storitev brezplačnih prevozov za starejše. Župan občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič in direktor Zavoda Sopotniki, Marko Zevnik, sta včeraj podpisala pogodbo o sodelovanju pri tem projektu, ki bo prinesel predvsem višjo kakovost življenja starejšim.

Storitev brezplačnih prevozov za starejše bo v občini Kočevje izvajal Zavod Sopotniki. Občina Kočevje je prepoznala skladnost potreb po mobilnosti starejših občanov s poslanstvom Zavoda Sopotniki, ki se glasi: želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Poleg prevozov bo starostnikom zagotovljeno tudi spremstvo prostovoljca, ki jih bo po potrebi pospremil k zdravniku, po nakupih ali drugih opravkih, ga počakal in odpeljal nazaj domov. 

Vozniki Sopotnikov so tako prostovoljci vseh let in poklicev, ki svoje delovne, študijske in druge obveznosti lahko uskladijo s prostovoljskim delom. Njihovo delo bo usklajevala koordinatorka. Prevoze bomo zagotavljali z uporabo namenskega vozila - od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure. Za prevoze se bo uporabljalo obstoječe službeno vozilo, ki je v lasti občine Kočevje in ki bo namenjeno le za opravljanje brezplačnih prevozov. Storitev je sofinancirana s strani obeh partnerjev. Občina Kočevje je za vzpostavitev in delovanje enote Sopotnikov v Kočevju v proračunu za leto 2018 zagotovila sredstva v višini 10.700 EUR.

Prvo usposabljanje za prostovoljce 22. januarja

Občina Kočevje in Zavod Sopotniki vabita na usposabljanje, ki bo v ponedeljek, 22. januarja, ob 10. uri, na Ljudski univerzi Kočevje. Za usposabljanje prostovoljcev, kasneje pa tudi za rezervacijo prevozov, se zainteresirani lahko javijo na telefonsko številko 051 426 411. Vabljeni!

Kot je ob podpisu pogodbe poudaril župan, so v modelu delovanja Zavoda Sopotniki prepoznali ustrezno rešitev zagotavljanja mobilnosti predvsem tistim starostnikom, ki živijo v vaseh in zaselkih v zaledju mesta Kočevje. S tem se omogoča višjo kakovost življenja, pomemben poudarek pa je tudi na spremstvu in pomoči prostovoljcev.

Direktor in ustanovitelj Zavoda Sopotniki Marko Zevnik je predstavil, kako so Sopotniki nastali, predstavil je dobre zgodbe, ki so jih Sopotniki zapisali v času delovanja, organiziranje zavoda in inovativne IKT rešitve. S projektom so pričeli pred tremi leti in pol na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina in Sežana, spomladi 2017 še v občini Sevnica. Letos odpirajo pet novih enot – poleg Kočevja, bodo zaživele enote v občini Brežice, Krško, Postojna in Pivka. Kot je dodala koordinatorka programa Anu Kahuna, projekt temelji na medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti, tako da se vsak dan med nami uresničuje, da smo Človek človeku Sopotnik.

Več na spletnih strani www.kocevje.si in www.sopotniki.org.