Na povezavi (kliknite) najdete spletni vprašalnik o kakovosti bivanja v občini, ki je eno izmed področij raziskave projekta »Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja«.

Glavni namen projekta je opredelitev ukrepov urbanega razvoja, ki bodo imeli največje učinke na celovit razvoj mest in mestnih območij z vidika gospodarskega razvoja, okolja in socialne kohezije. Rezultati raziskave bodo uporabljeni za opredelitev ključnih ukrepov, priporočil za prihodnji razvoj mestih in urbanih območij v Sloveniji.

Projekt se izvaja po naročilu Ministrstva za okolje in prostor in Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP-2017« v letu 2017. Izvajalci raziskave so Fakulteta za arhitekturo, Ekonomska fakulteta in Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
 
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani projekta.