Redne volitve v občinske svete, redne volitve županov in redne volitve v svete krajevnih skupnosti bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.